Tỷ giá ngoại tệ SCB hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 25/01/2022

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SCB được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 25/01/2022

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD Đô Mỹ 22.600 22.600 23.150 22.800
Đô Mỹ 22.570 22.600 23.150 22.800
USD (5-20) Đô Mỹ 22.530 22.600 23.150 22.800
EUR Euro 25.340 25.420 26.370 26.370
AUD Đô Úc 16.060 16.150 16.580 16.580
CAD Đô Canada 17.660 17.760 18.370 18.370
GBP Bảng Anh 30.200 30.320 31.220 31.220
JPY Yên Nhật 196,40 197,60 203,50 203,50
KRW Won Hàn Quốc - 18,80 - 20,80
NZD Đô New Zealand - 14.970 - 15.490
SGD Đô Singapore 16.660 16.730 17.250 17.150
Cập nhật lúc 08:10:03 25/01/2022