Tỷ giá ngoại tệ SCB hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 06/12/2022

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SCB được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 06/12/2022

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD Đô Mỹ 23.860 23.860 24.300 24.300
Đô Mỹ 23.830 23.860 24.300 24.300
USD (5-20) Đô Mỹ 23.790 23.860 24.300 24.300
EUR Euro 24.720 24.790 25.790 25.690
AUD Đô Úc 15.6 15.5 16.6 16.5
CAD Đô Canada 1. 1.4 1. 1.1
GBP Bảng Anh .4 .6 9.9 9.
JPY Yên Nhật 11,9 1,9 1,9 19,9
KRW Won Hàn Quốc - 18,30 - 21,10
NZD Đô New Zealand - 14.860 - 15.590
SGD Đô Singapore 17.380 17.450 18.380 18.160
Cập nhật lúc 08:35:05 06/12/2022

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ