Tỷ giá ngoại tệ SCB hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 28/02/2021

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SCB được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 28/02/2021

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD Đô Mỹ 22.950 22.950 23.300 23.120
Đô Mỹ 22.920 22.950 23.300 23.120
USD (5-20) Đô Mỹ 22.870 22.950 23.300 23.120
EUR Euro 27.530 27.610 28.050 28.050
AUD Đô Úc 17.590 17.640 17.960 17.960
CAD Đô Canada 17.850 17.920 18.290 18.290
GBP Bảng Anh 31.750 31.880 32.340 32.340
JPY Yên Nhật 213,60 214,90 218,20 218,20
KRW Won Hàn Quốc - 20,20 - 22,40
NZD Đô New Zealand - 16.480 - 16.880
SGD Đô Singapore 17.130 17.150 17.610 17.500
Cập nhật lúc 08:25:08 27/02/2021