Tỷ giá ngoại tệ SCB hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 29/03/2023

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SCB được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 29/03/2023

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD Đô Mỹ 23.450 23.450 24.000 24.000
Đô Mỹ 23.420 23.450 24.000 24.000
USD (5-20) Đô Mỹ 23.380 23.450 24.000 24.000
EUR Euro 25.140 25.220 26.480 26.380
AUD Đô Úc .360 .0 6.0 6.0
CAD Đô Canada 7.00 7.0 8.0 8.00
GBP Bảng Anh 8.680 8.70 30.060 .60
JPY Yên Nhật 76 77,0 86,30 8,30
KRW Won Hàn Quốc - 18,10 - 21,10
NZD Đô New Zealand - 14.450 - 15.370
SGD Đô Singapore 17.480 17.550 18.640 18.440
Cập nhật lúc 08:20:04 29/03/2023

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ