Tỷ giá ngoại tệ Hong Leong hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Hong Leong được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 17/05/2022

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt
USD (50,100) Đô Mỹ 22.930 22.950 23.230
USD (5,10,20) Đô Mỹ 22.920 - -
USD (1,2) Đô Mỹ 22.920 - -
EUR Euro 23.715 23.853 24.402
AUD Đô Úc 15.19 15.4 1.
GBP Bảng Anh .94 .19 .0
JPY Yên Nhật 15, 1,9 10,
MYR Ringgit Malaysia - 5.1 5.0
SGD Đô Singapore 16.308 16.451 16.750
Cập nhật lúc 12:05:03 17/05/2022

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ