Tỷ giá ngoại tệ CBBank hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 28/02/2021

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng CBBank được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 28/02/2021

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán chuyển khoản
USD (50,100) Đô Mỹ 22.900 22.920 23.100
USD (5,10,20) Đô Mỹ 22.600 22.920 23.100
USD (1,2) Đô Mỹ 22.580 22.920 23.100
EUR Euro 27.633 27.744 28.185
AUD Đô Úc 17.774 17.891 18.231
CAD Đô Canada - 18.070 18.376
GBP Bảng Anh - 31.915 32.413
JPY Yên Nhật 213,91 214,98 218,52
SGD Đô Singapore 17.074 17.186 17.479
Cập nhật lúc 18:55:05 26/02/2021