Tỷ giá ngoại tệ CBBank hôm nay - Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng CBBank được cập nhật mới nhất vào lúc 08:00:24 04/02/2023

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán chuyển khoản
USD (50,100) Đô Mỹ 23.240 23.310 23.590
USD (5,10,20) Đô Mỹ 23.190 23.310 23.590
USD (1,2) Đô Mỹ 22.890 23.310 23.590
EUR Euro 25.190 25.291 25.826
AUD Đô Úc 1.87 1.3 1.73
CAD Đô Canada - 17.0 17.80
GBP Bảng Anh - 8.3 8.8
JPY Yên Nhật 17,0 180,30 18,7
SGD Đô Singapore 17.591 17.706 18.096
Cập nhật lúc 18:55:03 03/02/2023

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ