Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh lái xe

Vị trí CTV Lái xe
Địa điểm làm việc TSC - Trung tâm Xử lý tiền mặt tại TSC (4)
Số lượng cần tuyển 4
Hạn nộp hồ sơ 30/08/2021 - 10/09/2021

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 

Mô tả vị trí công việc

Tiêu chuẩn

- Lái xe ô tô chuyên dụng vận chuyển hàng đặc biệt theo đúng quy định của VCB và VCBC, đảm bảo an toàn và tuân thủ luật giao thông đường bộ.

- Quản lý, bảo quản xe ô tô chuyên dụng theo quy định đảm bảo xe thường xuyên vận hành tốt.

- Tham mưu, đề xuất các phương án vận chuyển hàng đặc biệt và tuân thủ đúng quy trình vận chuyển hàng đặc biệt.

- Xây dựng kế hoạch và đề xuất với Lãnh đạo phòng về công tác vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô chuyên dụng.

- Ghi chép đầy đủ nhật ký hành trình hàng ngày.

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng giao.

1. Trình độ:

 - Trình độ chuyên môn: 

* Tốt nghiệp phổ thông trung học.

* Có bằng lái xe ô tô đến 15 chỗ.

* Có đủ sức khỏe làm việc.

* Không quá 40 tuổi.

- Kỹ năng:

* Có kỹ năng giao tiếp.

* Có kỷ luật, trách nhiệm trong việc thực hiện công việc.

* Trung thực và nhiệt tình.

- Kinh nghiệm:

* Đã có kinh nghiệm trong nghề lái xe tối thiểu 3 năm.

* Hiểu biết về kỹ thuật xe ô tô.

2. Tiêu chí ưu tiên:

- Có kinh nghiệm lái xe tại các cơ quan, doanh nghiệp có quy mô lớn.

 

Việc làm khác

Chuyên viên-Chuyên viên Quản lý kênh dịch vụ và hệ thống thanh toán (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Tổng hợp (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên- Chuyên viên Hỗ trợ kỹ thuật (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Unix/Linux/AS400 (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị môi trường Microsoft, ảo hóa (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị hệ thống an toàn bảo mật (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị hạ tầng trung tâm dữ liệu (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị hệ thống mạng (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị cơ sở dữ liệu (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị và bảo trì ứng dụng (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Nhân viên Vận hành - P. Vận hành-TT CNTT (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên- Chuyên viên Quan hệ khách hàng (RM) đối với Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Phê duyệt tín dụng TSC (tại TP. Hồ Chí Minh) (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Định giá tài sản (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh lái xe (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh-Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh gián tiếp Quant team (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Định giá tài sản máy móc thiết bị (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh-Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh gián tiếp VCC (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Dịch vụ khách hàng VCC tại Hà Nội (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)

TIN TUYỂN DỤNG