Chuyên viên- Chuyên viên Quan hệ khách hàng (RM) đối với Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam

Vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng (RM) đối với Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam
Địa điểm làm việc TSC - Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam (tại Tp. Hồ Chí Minh) (4)
Số lượng cần tuyển 4
Hạn nộp hồ sơ 30/08/2021 - 10/09/2021

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 

Mô tả vị trí công việc

Tiêu chuẩn

1. Quản lý và phát triển quan hệ với KH, nhóm KH, CN theo phân công của LĐ Ban

a) Xây dựng KH và định hướng KD đối với khách hàng/Nhóm KH/Chi nhánh quản lý

b) Đầu mối tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của Chi nhánh theo phân công của lãnh đạo ban.

c) Báo cáo đánh giá hoạt động của KH/Nhóm KH, chi nhánh được phân công phụ trách/toàn bộ đối tượng KHDN có quy mô lớn theo định kỳ, phân công của lãnh đạo phòng.

d) Xây dựng và tổng hợp kế hoạch của đối tượng KHDN có quy mô lớn trình lãnh đạo phòng.

2. Nghiên cứu và đề xuất các sản phẩm, quy định, chính sách (biểu phí/lãi suất, chính sách KH) liên quan đến đối tượng KHDN Lớn.

a) Phối hợp xây dựng các sản phẩm, các quy định và chính sách khách hàng phù hợp

b) Phối hợp thực hiện đào tạo nội bộ ban, CN về các sản phẩm, quy định, chính sách khách hàng liên quan đến KHDN quy mô lớn.

c) Đề xuất và triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng toàn hệ thống.

d) Liên hệ và làm việc với các cơ quan nhà nước để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chính sách đối với khách hàng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật.

3. Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh đối với các KH được giao phụ trách trực tiếp

a) Xây dựng, lập báo cáo và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển đối với các KHDN có quy mô lớn được lãnh đạo ban giao tại TSC.

b) Cung cấp các sản phẩm dịch vụ khách hàng bán buôn đối với KHDN có quy mô lớn được lãnh đạo phòng giao tại TSC.

c) Quản lý khách hàng tuân thủ các quy trình, chính sách nội bộ của VCB.

d) Tổ chức tiếp thị, cung cấp sản phẩm dịch vụ tới các KHDN có quy mô lớn được trưởng/phó ban giao tại TSC

e) Quan hệ khách hàng và chăm sóc các KHDN có quy mô lớn được trưởng/phó ban giao tại TSC.

f) Thu thập thông tin cần thiết và phối hợp thực hiện các báo cáo thẩm định/đề xuất cấp tín dụng đối với khách hàng.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo ban giao

1. Trình độ:

 - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan tại các trường Đại học: Ngân hàng TP.HCM, Kinh tế TP.HCM, Kinh tế - Luật TP.HCM, Ngoại thương cơ sở 2 TP.HCM, Ngoại thương, Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính,  và các trường Đại học nước ngoài có uy tín.

 - Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên).

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh và có khả năng nghiên cứu các tài liệu tiếng Anh liên quan đến công việc phụ trách, tổng hợp, soạn thảo văn bản, và giao tiếp tốt với đối tác nước ngoài.

 

2. Kiến thức:

• Hiểu các phân tích/quy trình tài chính, chính sách, nghiệp vụ, các quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng;

• Có kiến thức về sản phẩm ngân hàng;

• Các công cụ/bộ máy quản lý rủi ro tín dụng.

 

3. Kinh nghiệm: Tối thiếu 03 năm kinh nghiệm công tác trong các Tổ chức tín dụng, trong đó, tối thiểu có 2 năm kinh nghiệm về công tác tín dụng doanh nghiệp

4. Kỹ năng

 • Kỹ năng giao tiếp và truyền thông;

• Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến;

• Kỹ năng bán hàng/phục vụ và làm hài lòng khách hàng;

• Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức;

• Kỹ năng đàm phán;

• Xây dựng các mối quan hệ ở phạm vi rộng

5. Khả năng

 - Tư duy logic;

 - Đánh giá, phân tích và phận đoán/ra quyết định.

6. Phẩm chất cá nhân

• Tinh thần trách nhiệm cao;

• Chủ động trong công việc;

• Tuân thủ kỷ luật;

• Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao

7. Độ tuổi: Không quá 30 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

8. Ưu tiên:

       Ứng viên có kinh nghiệm làm công tác khách hàng tại các Ngân hàng lớn.

       Ứng viên có khả năng giao tiếp tốt.

 

Việc làm khác

Chuyên viên-Chuyên viên Quản lý kênh dịch vụ và hệ thống thanh toán (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Tổng hợp (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên- Chuyên viên Hỗ trợ kỹ thuật (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Unix/Linux/AS400 (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị môi trường Microsoft, ảo hóa (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị hệ thống an toàn bảo mật (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị hạ tầng trung tâm dữ liệu (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị hệ thống mạng (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị cơ sở dữ liệu (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị và bảo trì ứng dụng (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Nhân viên Vận hành - P. Vận hành-TT CNTT (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên- Chuyên viên Quan hệ khách hàng (RM) đối với Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Phê duyệt tín dụng TSC (tại TP. Hồ Chí Minh) (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Định giá tài sản (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh lái xe (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh-Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh gián tiếp Quant team (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Định giá tài sản máy móc thiết bị (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh-Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh gián tiếp VCC (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Dịch vụ khách hàng VCC tại Hà Nội (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)

TIN TUYỂN DỤNG