Chuyên viên-Chuyên viên Phê duyệt tín dụng TSC (tại TP. Hồ Chí Minh)

Vị trí Chuyên viên Phê duyệt tín dụng TSC (tại TP. Hồ Chí Minh)
Địa điểm làm việc TSC - Bộ phận Phê duyệt tín dụng TSC tại TP. Hồ Chí Minh (16)
Số lượng cần tuyển 16
Hạn nộp hồ sơ 30/08/2021 - 10/09/2021

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 

Mô tả vị trí công việc

Tiêu chuẩn

1. Thực hiện công tác phê duyệt tín dụng:

- Kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ, tài liệu tín dụng.

- Phối hợp với các Phòng ban TSC, Phòng khách hàng Chi nhánh thu thập dữ liệu cần thiết từ khách hàng phục vụ cho công tác phê duyệt, tiến hành kiểm tra thực địa (nếu cần thiết).

- Rà soát xếp hạng tín dụng đối với khách hàng tổ chức và đề xuất phê duyệt kết quả xếp hạng tín dụng.

- Chuẩn bị báo cáo rà soát rủi ro và ý kiến giải trình cấp thẩm quyền theo phân công của Lãnh đạo Phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ thư ký HĐTDTW, chuẩn bị hồ sơ trình HĐQT theo phân công của Lãnh đạo Phòng.

2. Nhận diện và cảnh báo sớm rủi ro tín dụng đối với khách hàng.

3. Thực hiện các báo cáo:

 

- Thực hiện báo cáo tuân thủ và báo cáo nội bộ theo phân công, hướng dẫn của Lãnh đạo Phòng.

- Tham gia hỗ trợ các Chuyên viên phê duyệt tín dụng cao cấp thực hiện báo cáo ngành và các báo cáo khác.

4. Tham gia các dự án nâng cao năng lực quản trị rủi ro, dự án công nghệ thông tin theo phân công của Lãnh đạo Phòng.

5. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo Phòng giao.

1. Trình độ:

 (a) Trình độ chuyên môn: 

Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên Chuyên ngành đào tạo: kinh tế, ngân hàng, tài chính kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan:

- Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, hoặc vừa học vừa làm).

- Ưu tiên: Trình độ thạc sỹ chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành liên quan; CFA.

- Các trường đào tạo:

·        Học viện Ngân hàng

·        Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

·        Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

·        Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

·        Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

·        Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

·        Trường Đại học Luật Hà Nội

·        Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

·        Trường Đại học Ngoại thương

·        Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh

·        Học viện Tài chính

·        Các trường đào tạo đại học nước ngoài có uy tín (kể cả các trường đang đào tạo tại Việt Nam).

(b) Trình độ ngoại ngữ:  Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên; Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc bằng tiếng Anh.

 

(c) Trình độ tin học: chứng chỉ Tin học B (hoặc tương đương) trở lên; Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, sử dụng thành thạo phần mềm Excel trong phân tích tài chính.

 

2. Kiến thức:

- Am hiểu ở mức thông dụng: Kiến thức về dịch vụ sản phẩm ngân hàng tài chính, quy trình nghiệp vụ ngân hàng/ Kiến thức về quy trình nghiệp vụ tín dụng, định giá tài sản, Kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng và các chuẩn mực quốc tế về quản lý rủi ro tín dụng.

- Am hiểu ở mức thông dụng: Kiến thức luật chuyên ngành liên quan/ /Kiến thức về quản trị/ Kiến thức về ngành nghề, môi trường, địa phương.

3. Kinh nghiệm:

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác phê duyệt tín dụng/ thẩm định tín dụng/ phân tích tín dụng/ quan hệ khách hàng (tín dụng) đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp (không phải doanh nhiệp SMEs).

4. Kỹ năng

- Phân tích tín dụng

- Quản lý và đánh giá rủi ro tín dụng

- Am hiểu tỉnh hình kinh tế

- Cung cấp và quản lý chất lượng dịch vụ

- Kỹ năng xây dựng và quản lý nhóm

- Kỹ năng phát triển con người

- Kỹ năng lãnh đạo

- Kỹ năng ra quyết định, xử lý tỉnh huống

- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian

- Kỹ năng giao tiếp và trình bày

5. Khả năng

 - Tư duy logic;

 - Đánh giá, phân tích và ra quyết định.

6. Phẩm chất cá nhân

 - Tuân thủ kỷ luật;

 - Tinh thần trách nhiệm;

 - Trung thực;

 - Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc cao.

7. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

 

Việc làm khác

Chuyên viên-Chuyên viên Quản lý kênh dịch vụ và hệ thống thanh toán (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Tổng hợp (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên- Chuyên viên Hỗ trợ kỹ thuật (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Unix/Linux/AS400 (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị môi trường Microsoft, ảo hóa (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị hệ thống an toàn bảo mật (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị hạ tầng trung tâm dữ liệu (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị hệ thống mạng (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị cơ sở dữ liệu (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị và bảo trì ứng dụng (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Nhân viên Vận hành - P. Vận hành-TT CNTT (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên- Chuyên viên Quan hệ khách hàng (RM) đối với Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Phê duyệt tín dụng TSC (tại TP. Hồ Chí Minh) (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Định giá tài sản (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh lái xe (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh-Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh gián tiếp Quant team (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Định giá tài sản máy móc thiết bị (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh-Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh gián tiếp VCC (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Dịch vụ khách hàng VCC tại Hà Nội (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)

TIN TUYỂN DỤNG