Chuyên viên-Chuyên viên Phát triển ứng dụng

Vị trí Chuyên viên Phát triển ứng dụng
Địa điểm làm việc TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (2)
Số lượng cần tuyển 2
Hạn nộp hồ sơ 30/08/2021 - 10/09/2021

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 

Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Số lượng: 2)

      Mô tả công việc:

-         Tham gia Thiết kế/Xây dựng/Quản lý các ứng dụng lõi trong ngân hàng như CoreBanking, Treasury, Trade Finance và Ứng dụng quản trị nội bộ (ECM - BPM, Xếp hạng tín dụng, Quản lý nhân sự, Quản lý tài sản, Hỗ trợ tác nghiệp,...)

-         Cung cấp thông tin và/hoặc tham gia triển khai các đề án công nghệ

+       Phối hợp với phòng ban được phân công trong TTCNTT để:

.          Đánh giá các yêu cầu về kiến trúc, hạ tầng/nghiệp vụ cần thực hiện, mức độ cần thiết của dự án;

.          Đánh giá việc áp dụng công nghệ mới, mức độ cải tiến kiến trúc, hạ tầng CNTT/nghiệp vụ trong dự án;

.          Đánh giá về mô hình triển khai đối với các phần mềm liên quan, mức độ phức tạp khi tích hợp các phần mềm này với hệ thống Core Banking và các hệ thống liên quan/mức độ tác động đến kiến trúc, hạ tầng CNTT liên quan

.          Đánh giá việc tuân thủ các yêu cầu về các tiêu chuẩn CNTT của VCB

+       Tiếp quản, vận hành, sửa lỗi các chương trình thuộc dự án.

+       Thực hiện tích hợp hệ thống.

+       Thực hiện chuyển đổi dữ liệu.

+       Bảo trì, chỉnh sửa chương trình.

-         Hỗ trợ trực tiếp các phòng/bộ phận vi tính chi nhánh trong phạm vi công việc được phân công.

-         Đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống.

-         Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao.

      Trình độ:      

-         Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Khá trở lên chuyên ngành CNTT/Khoa học máy tính/Toán/Toán tin/Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan đến CNTT tại các trường Đại học trong nước: Đại học Bách khoa Hà Nội/ TP. Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Quốc Gia Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đại học Sư phạm Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh; Học viện Ngân hàng (khoa MIS); Đại học Giao thông vận tải; Đại học Khoa học tự nhiên trực thuộc khối Đại học Tổng hợp, Đại học Mở Hà Nội, Đại học FPT, Trường Đại học Xây dựng (Khoa CNTT) / các Trường Đại học nước ngoài có uy tín.

-         Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên)

-         Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

      Kiến thức:

-         Có kiến thức tốt về CNTT.

-         Có kiến thức tốt về phát triển ứng dụng trên nhiều nền tảng công nghệ.

-         Có kiến thức tốt về các hệ thống CNTT hiện đại trong ngân hàng.

-         Kỹ năng lập trình tốt.

-         Có kiến thức lập trình bằng Java, .Net, C, C++

-         Có kiến thức về Database như Oracle, SQL, DB2

-         Có kiến thức về bảo mật và lập trình bảo mật

-         Hiểu biết tốt về các quy trình phát triển phần mềm.

      Kinh nghiệm:

-         Ưu tiên làm việc trong lĩnh vực ngân hàng;

-         Có kinh nghiệm liên quan tới lĩnh vực thiết kế/phát triển ứng dụng với CSDL (Oracle, SQL Server…);

-         Có kinh nghiệm triển khai dự án.

      Kỹ năng:

-         Kỹ năng nghiên cứu công nghệ mới

-         Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến

-         Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức

-         Kỹ năng đọc, viết tài liệu chuyên ngành

-         Kỹ năng giao tiếp tốt

      Khả năng:

-         Phân tích/phán đoán

-         Tư duy Logic

      Phẩm chất cá nhân:

-         Tinh thần trách nhiệm cao

-         Chủ động trong công việc

-         Tuân thủ kỷ luật

-         Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao

      Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

 

Việc làm khác

Chuyên viên-Chuyên viên Quản lý kênh dịch vụ và hệ thống thanh toán (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Tổng hợp (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên- Chuyên viên Hỗ trợ kỹ thuật (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Unix/Linux/AS400 (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị môi trường Microsoft, ảo hóa (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị hệ thống an toàn bảo mật (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị hạ tầng trung tâm dữ liệu (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị hệ thống mạng (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị cơ sở dữ liệu (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị và bảo trì ứng dụng (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Nhân viên Vận hành - P. Vận hành-TT CNTT (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên- Chuyên viên Quan hệ khách hàng (RM) đối với Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Phê duyệt tín dụng TSC (tại TP. Hồ Chí Minh) (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Định giá tài sản (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh lái xe (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh-Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh gián tiếp Quant team (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Định giá tài sản máy móc thiết bị (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh-Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh gián tiếp VCC (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Dịch vụ khách hàng VCC tại Hà Nội (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)

TIN TUYỂN DỤNG