Chuyên viên-Chuyên viên Định giá tài sản máy móc thiết bị

Vị trí Chuyên viên Định giá tài sản máy móc thiết bị
Địa điểm làm việc TSC - Trung tâm Định giá tài sản khu vực miền Bắc (2)
Số lượng cần tuyển 2
Hạn nộp hồ sơ 30/08/2021 - 10/09/2021

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 

NHÓM TRƯỜNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

1. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

2. Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh

 

3. Trường Đại học Giao thông vận tải

 

4. Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

 

5. Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

6. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

 

7. Các trường Đại học nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước.

1. Thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Thực hiện định giá TSBĐ và có ý kiến liên quan đến thẩm định TSBĐ theo quy định được phân công, đảm bảo tuân thủ quy định, quy trình và tiến độ công việc.
b) Thực hiện kiểm soát chất lượng định giá TSBĐ.

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tài sản.

 

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

a) Theo dõi dữ liệu và lập báo cáo nội bộ, cung cấp hồ sơ và dữ liệu cho Phòng/Ban theo chỉ đạo của Lãnh đạo khu vực.

b) Thảo luận các khó khăn, vướng mắc với các bên liên quan nội/ngoại bộ và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.

 

3. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của Trung tâm và VCB.

 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo Trung tâm giao

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:
1. Trình độ:

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp từ loại Trung bình khá trở lên hệ đào tạo chính quy tập trung tại Đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành liên quan.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (hoặc tương đương) trở lên, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh liên quan đến công việc.
- Trình độ tin học: Tin học văn phòng chứng chỉ B (hoặc tương đương) trở lên.
2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, thẩm định giá hoặc các lĩnh vực có liên quan.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm nghiệp vụ định giá, thẩm định giá máy móc thiết bị

3. Độ tuổi: Không quá 40 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.
4. Kiến thức:
- Am hiểu về nghiệp vụ định giá, thẩm định giá tài sản nói chung và  nghiệp vụ định giá, thẩm định giá máy móc thiết bị nói riêng.
- Có hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ, quy trình và các giao dịch tín dụng của ngân hàng.

- Có kiến thức sâu về luật và các quy định của ngân hàng nhà nước.

- Có kiến thức sâu về quản lý rủi ro tín dụng, kế toán, giao dịch kế toán, và xác định hồ sơ giả mạo.
5. Ưu tiên:
- Thực hiện định giá, thẩm định giá các loại tài sản khác ngoài máy móc thiết bị như: bất động sản, phương tiện vận tải, hàng hóa …

- Ưu tiên có Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp.

- Ưu tiên có bằng cử nhân nước ngoài chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Ưu tiên trình độ thạc sĩ trở lên chuyên ngành kinh tế, Ngân hàng và tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.


II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:
1. Kỹ năng:

- Kỹ năng phân tích, thẩm định giá TSBĐ

- Kỹ năng quản lý và đánh giá rủi ro về tài sản, tín dụng

- Kỹ năng am hiểu về tình hình kinh tế

- Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc và thời gian hiệu quả.
- Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm.
- Kỹ năng diễn đạt vấn đề rõ ràng dễ hiểu.
- Kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề.
2. Khả năng:
- Tư duy logic.

- Tự nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả và có chất lượng tốt.
- Hoàn thành công việc dưới áp lực của tiến độ và chất lượng công việc
3. Phẩm chất cá nhân:
- Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

- Chịu được áp lực công việc.

- Có tinh thần làm việc theo nhóm.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật và nội quy lao động.

 

Việc làm khác

Chuyên viên-Chuyên viên Quản lý kênh dịch vụ và hệ thống thanh toán (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Phát triển ứng dụng (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Tổng hợp (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên- Chuyên viên Hỗ trợ kỹ thuật (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Unix/Linux/AS400 (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị môi trường Microsoft, ảo hóa (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị hệ thống an toàn bảo mật (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị hạ tầng trung tâm dữ liệu (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị hệ thống mạng (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị cơ sở dữ liệu (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị và bảo trì ứng dụng (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Nhân viên Vận hành - P. Vận hành-TT CNTT (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên- Chuyên viên Quan hệ khách hàng (RM) đối với Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn phía Nam (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Phê duyệt tín dụng TSC (tại TP. Hồ Chí Minh) (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Định giá tài sản (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh lái xe (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh-Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh gián tiếp Quant team (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Định giá tài sản máy móc thiết bị (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh-Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh gián tiếp VCC (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)
Chuyên viên-Chuyên viên Dịch vụ khách hàng VCC tại Hà Nội (Hết hạn: 30/08/2021 - 10/09/2021)

TIN TUYỂN DỤNG