HO - Chuyên viên Phê duyệt Tín dụng

Vị trí Nhân viên
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ 31/03/2021
Mức lương Lương thỏa thuận

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 • Thực hiện phê duyệt hồ sơ tín dụng đối với khách hàng trong phạm vi được phân công (trường hợp cần thiết có thể phối hợp thẩm định thực tế khách hàng để có cơ sở phê duyệt)
 • Kiểm soát chất lượng sau khi phê duyệt và chịu trách nhiệm cá nhân đối với công tác phê duyệt tại Trung tâm do cá nhân Chuyên viên phê duyệt
 • Tổ chức tiếp nhận và xử lý các khiếu nại liên quan đến hoạt động phê duyệt do chuyên viên thực hiện
 • Tham gia nghiên cứu và đề xuất cải tiến quy trình nghiệp vụ xét duyệt tín dụng nhằm đảm bảo tốc độ xử lý hồ sơ, đảm bảo chất lượng phê duyệt tín dụng
 • Kiểm soát sự tuân thủ các quy chế/ quy định trong công tác phê duyệt tại Trung tâm Phê duyệt Tín dụng Tập Trung và KPP trong phạm vi phân công.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khối Kinh tế, Tài chính - ngân hàng
 • ít nhất 1 năm kinh nghiệm chuyên môn phân tích, thẩm định tín dụng
 • Có kiến thức về rủi ro tín dụng, tín dụng doanh nghiệp, phân tích tín dụng, thanh toán quốc tế
 • Kỹ năng trình bày, phân tích, giải quyết vấn đề. Cẩn trọng, tỉ mỉ, chi tiết trong công việc

 

Việc làm khác

HO - Business Intelligence Executive (Hết hạn: 28/02/2021)
HN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Hết hạn: 15/03/2021)
HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng (Hết hạn: 15/03/2021)
HN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Hết hạn: 15/03/2021)
HN - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay (Hết hạn: 15/03/2021)
HN - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Hết hạn: 15/03/2021)
HN - Giao Dịch Viên (Hết hạn: 15/03/2021)
HN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Hết hạn: 15/03/2021)
NHN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cao Cấp (Hết hạn: 31/03/2021)
NHN - Phó Giám Đốc Chi Nhánh (Hết hạn: 31/03/2021)
HO - Giám Đốc Phát Triển Khách Hàng Qua Đối Tác (Hết hạn: 26/02/2021)
HN - Giao Dịch Viên (Hết hạn: 07/02/2021)
HN - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay (Hết hạn: 07/02/2021)
HN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Hết hạn: 07/02/2021)
HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng (Hết hạn: 07/02/2021)
HN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Hết hạn: 07/02/2021)
NHN - KIỂM SOÁT VIÊN TÍN DỤNG (Hết hạn: 01/03/2021)
HO - Giám Đốc Bộ Phận Rủi Ro Có Yếu Tố Bên Ngoài (Hết hạn: 28/02/2021)
NHN - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - PGD Đồng Văn Hà Nam (Hết hạn: 30/04/2021)
NHN - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân - PGD Đồng Văn Hà Nam (Hết hạn: 30/04/2021)