Tuyển dụng

Ngân hàng Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày hết hạn
Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Chuyên viên khách hàng - Chi nhánh CN Bình Tây (2) Thỏa thuận 23/10/2020 - 31/12/2020
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu ACB HN - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiền Vay Hà Nội Lương thỏa thuận 15/11/2020
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu ACB HN - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Lương thỏa thuận 03/12/2020
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu ACB HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Hà Nội Lương thỏa thuận 15/11/2020
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu ACB HCM - CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CHI NHÁNH CỦ CHI Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/11/2020
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu ACB HCM - Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Bình Chánh/Tân túc Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 31/12/2020
Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Chuyên viên Quant team TSC - Phòng Quản lý rủi ro tín dụng (3) Thỏa thuận 20/10/2020 - 02/11/2020
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu ACB IT - Project Management Specialist Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/11/2020
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu ACB IT - Product Owner Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/11/2020
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu ACB IT - DevOps Specialist Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 30/11/2020