Tuyển dụng Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank

Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày hết hạn
Chuyên viên khách hàng (có kinh nghiệm) - Chi nhánh mới thành lập CN Bắc Đà Nẵng (3), CN Bắc Đắk Lắk (3), CN Đông Hả... Thỏa thuận 01/04/2021 - 31/12/2021
Chuyên viên Quản lý rủi ro thị trường TSC - Phòng Quản lý rủi ro thị trường (2) Thỏa thuận 26/03/2021 - 08/04/2021
Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (có kinh nghiệm) - Chi nhánh mới thành lập CN Bắc Đà Nẵng (4), CN Bắc Đắk Lắk (4), CN Đông Hả... Thỏa thuận 01/04/2021 - 31/12/2021
Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên (chưa có kinh nghiệm) - CN mới thành lập CN Bắc Đà Nẵng (8), CN Bắc Đắk Lắk (8), CN Đông Hả... Thỏa thuận 01/04/2021 - 16/04/2021
Chuyên viên khách hàng (chưa có kinh nghiệm) - CN mới thành lập CN Bắc Đà Nẵng (6), CN Bắc Đắk Lắk (6), CN Đông Hả... Thỏa thuận 01/04/2021 - 16/04/2021
Chuyên viên Công nghệ thông tin - CN mới thành lập CN Bắc Đà Nẵng (1), CN Bắc Đắk Lắk (1), CN Đông Hả... Thỏa thuận 01/04/2021 - 16/04/2021
Nhân viên Ngân quỹ - CN mới thành lập CN Bắc Đà Nẵng (3), CN Bắc Đắk Lắk (3), CN Đông Hả... Thỏa thuận 01/04/2021 - 16/04/2021
Chuyên viên khách hàng (kinh nghiệm) - Chi nhánh CN Đăk Lăk (1), CN Quảng Nam (3) Thỏa thuận 15/04/2021 - 31/12/2021
CV khách hàng (có kinh nghiệm) - VCB Tiền Giang CN Tiền Giang (1) Thỏa thuận 08/04/2021 - 31/12/2021
Chuyên viên Kiểm định mô hình - QLRRTH TSC - Phòng Quản lý rủi ro Tích hợp (3) Thỏa thuận 23/04/2021 - 06/05/2021