Tuyển dụng Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank

Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày hết hạn
Chuyên viên-Chuyên viên Quản lý kênh dịch vụ và hệ thống thanh toán TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (9) Thỏa thuận 30/08/2021 - 10/09/2021
Chuyên viên-Chuyên viên Phát triển ứng dụng TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (2) Thỏa thuận 30/08/2021 - 10/09/2021
Chuyên viên-Chuyên viên Tổng hợp TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (1) Thỏa thuận 30/08/2021 - 10/09/2021
Chuyên viên- Chuyên viên Hỗ trợ kỹ thuật TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (2) Thỏa thuận 30/08/2021 - 10/09/2021
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Unix/Linux/AS400 TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (1) Thỏa thuận 30/08/2021 - 10/09/2021
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị môi trường Microsoft, ảo hóa TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (1) Thỏa thuận 30/08/2021 - 10/09/2021
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị hệ thống an toàn bảo mật TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (1) Thỏa thuận 30/08/2021 - 10/09/2021
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị hạ tầng trung tâm dữ liệu TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (1) Thỏa thuận 30/08/2021 - 10/09/2021
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị hệ thống mạng TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (1) Thỏa thuận 30/08/2021 - 10/09/2021
Chuyên viên-Chuyên viên Quản trị hạ tầng - Quản trị cơ sở dữ liệu TSC - Trung tâm Công nghệ thông tin (1) Thỏa thuận 30/08/2021 - 10/09/2021

TIN TUYỂN DỤNG