Tuyển dụng Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank

Chức danh Nơi làm việc Mức lương Ngày hết hạn
Trưởng Phòng Hành chính nhân sự BTK dự án thành lập Chi nhánh VCB tại Úc (1) Thỏa thuận 14/01/2021 - 27/01/2021
Chuyên viên Thư ký tổng hợp TSC - Văn phòng (2) Thỏa thuận 13/01/2021 - 26/01/2021
Nhân viên văn thư TSC - Văn phòng (1) Thỏa thuận 13/01/2021 - 26/01/2021
Chuyên viên khách hàng - Chi nhánh CN Tiền Giang (3) Thỏa thuận 09/12/2020 - 15/12/2020
Chuyên viên khách hàng - Chi nhánh CN Lạng Sơn (2) Thỏa thuận 09/12/2020 - 31/12/2020
Chuyên viên khách hàng - Chi nhánh CN Tây Hồ (1) Thỏa thuận 29/10/2020 - 31/12/2020
Chuyên viên Công nghệ thông tin - Chi nhánh - Đợt IV/2020 CN Hoàn Kiếm (1), CN Hùng Vương (1), CN Nam Bình D... Thỏa thuận 01/11/2020 - 10/11/2020
Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên - Chi nhánh - Đợt IV/2020 CN Bắc Giang (1), CN Đông Bình Dương (3), CN Hùng ... Thỏa thuận 01/11/2020 - 10/11/2020
Chuyên viên khách hàng - Chi nhánh - Đợt IV/2020 CN Bắc Giang (2), CN Bình Dương (1), CN Đông Bình ... Thỏa thuận 01/11/2020 - 10/11/2020
Chuyên gia Phê duyệt tín dụng cấp 2 TSC - Bộ phận Phê duyệt tín dụng TSC tại TP. Hồ Ch... Thỏa thuận 17/11/2020 - 30/11/2020