Thanh toán không dùng tiền mặt là gì ? làm sao để thanh toán không cần tiền mặt


Thanh toán không dùng tiền mặt là cách thức thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ không có sự xuất hiện của tiền mặt mà được tiến hành bằng cách trích tiền từ tài khoản của người chi trả chuyển vào tài khoản của người thụ hưởng hoặc bằng cách bù trừ lẫn nhau thông qua vai trò trung gian của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

1. Thanh toán không cần dùng tiền mặt là gì ?

Tiền tệ đi vào lưu thông thực hiện chức năng phương tiện thanh toán diễn ra dưới hai hình thức là thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt (hay thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán).

Tham khảo: Tỷ giá ngoại tệ.

Thanh toán không dùng tiền mặt là cách thức thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ không có sự xuất hiện của tiền mặt mà được tiến hành bằng cách trích tiền từ tài khoản của người chi trả chuyển vào tài khoản của người thụ hưởng hoặc bằng cách bù trừ lẫn nhau thông qua vai trò trung gian của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

 

Như vậy, xét về góc độ kế toán, kế toán nghiệp vụ thanh toán KDTM là thực hiện các bút toán bằng đồng tiền ghi sổ hay bút tệ.

 

Tham gia vào hoạt động thanh toán có các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán:

 

– Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán gồm các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng khác và tổ chức khác khi được NHNN cấp phép.

 

– Tổ chức, cá nhân được sử dụng dịch vụ thanh toán là các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, các cá nhân trong nền kinh tế có nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ trong quan hệ thương mại.

2. Lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt

Hoạt động này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia: người tiêu dùng, người bán hàng, tổ chức tín dụng (chủ yếu là ngân hàng) và tổng thể nền kinh tế.

xem thêm: Giá vàng hôm nay tại đây.

 

Một khi người tiêu dùng thấy được lợi ích và duy trì thường xuyên thói quen thanh toán này, chắc chắn cả nền kinh tế vĩ mô cũng sẽ được hưởng lợi theo.

 

Đối với cá nhân

 

Nhanh chóng, an toàn: Nhanh chóng thanh toán cho các giao dịch có giá trị lớn, các giao dịch ở xa. An toàn vì tránh được các rủi ro mang tiền mặt như mất cắp; an toàn vì tránh được các rủi ro vật lý như rách, mất góc không thể sử dụng.

Chính xác: Chính xác số tiền cần thanh toán, nhất là khi phải trả các khoản lớn, số lẻ.

Tiết kiệm: Người tiêu dùng có thể nhận nhiều khuyến mãi từ người bán cũng như ngân hàng hơn. Bạn sẽ thường xuyên được giảm giá khi thanh toán bằng thẻ ngân hàng, các chương trình khuyến mãi sẽ được người bán liên tục “tung” ra thị trường để khuyến khích tiêu dùng.

 

Đối với tổng thể kinh tế

 

Giảm chi phí xã hội: Giảm chi phí in ấn tiền, vận chuyển và kiểm đếm hay bảo quản tiền. Chỉ riêng dịp Tết 4 năm từ 2013 trở lại đây, việc NHNN không phát hành mới tiền lẻ giúp tiết kiệm được 1.500 tỷ đồng.

Giảm lạm phát: Số lượng tiền mặt lưu thông là một yếu tố tác động trực tiếp tới lạm phát. Lạm phát là sự thay đổi về giá hàng hóa giữa hai thời điểm khác nhau.

Thực tế lạm phát gây ra một số ảnh hưởng nhất định. Giả sử thị trường có A sở hữu 100.000đ có nhu cầu mua hàng của B. Nếu không tính tới sự thay đổi của các yếu tố khác, A có thể mất tối đa 100.000đ để sở hữu giỏ hàng của B. Nhưng vào một thời điểm khác cũng với hàng tương tự, A có 1 triệu đồng thì thay vì 100.000đ, A có thể mất cả 1 triệu đồng mới có thể mua được giỏ hàng của B (các yếu tố ảnh hưởng khác không đổi).

 

Có nhiều yếu tố tác động tới lạm phát như quy luật cung- cầu, lãi suất, tỷ giá ngoại tệ hay số lượng tiền tệ đang lưu thông trên thị trường như ví dụ trên. Lạm phát là một nhân tố quan trọng quyết định nền kinh tế có ổn định hay không.

3. Các quy định mang tính nguyên tắc trong thanh toán không dùng tiền mặt

Thanh toán KDTM phản ánh mối quan hệ kinh tế pháp lý trong giao nhận và thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ nên trong quá trình thực hiện thanh toán các bên tham gia phải tuân thủ những quy định mang tính nguyên tắc sau:

 

Thứ nhất: Các chủ thể tham gia thanh toán (kể cả pháp nhân và thể nhân) đều phải mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và được quyền lựa chọn tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để mở tài khoản. Khi tiến hành thanh toán phải thực hiện thanh toán thông qua tài khoản đã mở theo đúng chế độ quy định và phải trả phí thanh toán theo quy định của ngân hàng và tổ chức làm dịch vụ thanh toán. Trường hợp đồng tiền thanh toán là ngoại tệ thì phải tuân thủ quy chế quản lý ngoại hối của nhà nước.

>>> So sánh lãi suất tiết kiệm các ngân hàng.

 

Thứ hai: Số tiền thanh toán giữa người chi trả và người thụ hưởng phải dựa trên cơ sở lượng hàng hoá, dịch vụ đã giao giữa người mua và người bán. Người mua phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện thanh toán (số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc hạn mức thấu chi nếu có) để đáp ứng yêu cầu thanh toán đầy đủ, kịp thời khi xuất hiện yêu cầu thanh toán.

 

Nếu người mua chậm trễ thanh toán; hoặc vi phạm chế độ thanh toán thì phải chịu phạt theo chế độ thanh toán hiện hành.

 

Thứ ba: Người bán hay cung cấp dịch vụ là người được hưởng số tiền do người chi trả chuyển vào tài khoản của mình nên phải có trách nhiệm giao hàng hay cung cấp dịch vụ kịp thời và đúng với lượng giá trị mà người mua đã thanh toán; đồng thời phải kiểm soát kỹ càng các chứng từ phát sinh trong quá trình thanh toán.

 

Thứ tư: Là trung gian thanh toán giữa người mua và người bán, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thực hiện đúng vai trò trung gian thanh toán:

 

– Chỉ trích tiền từ tài khoản của người chi trả chuyển vào tài khoản của người thụ hưởng khi có lệnh của người chi trả (thể hiện trên các chứng từ thanh toán). Trường hợp không cần có lệnh của người chi trả (không cần có chữ ký của chủ tài khoản trên chứng từ) chỉ áp dụng đối với một số hình thức thanh toán như uỷ nhiệm thu, hay lệnh của Toà án kinh tế.

 

– Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ khách hàng mở tài khoản, sử dụng các công cụ thanh toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, phương thức giao nhận, vận chuyển hàng hoá. Cung cấp đầy đủ các chứng từ sử dụng trong quá trình thanh toán cho khách hàng.

 

– Tổ chức hạch toán, chuyển chứng từ thanh toán một cách nhanh chóng, chính xác, an toàn tài sản. Nếu để chậm trễ hay hạch toán thiếu chính xác gây thiệt hại cho khách hàng trong quá trình thanh toán thì phải chịu phạt để bồi thường cho khách hàng theo chế tài chung.

4. Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt

 

Hiện nay, có nhiều kênh thanh toán không sử dụng tiền mặt từ ngân hàng cho bạn lựa chọn, tất cả các dịch vụ ngân hàng cung cấp đều sẽ thu một khoản phí nhỏ song lợi ích mà nó mang lại lớn hơn phí đó gấp nhiều lần.

Xem thêm: Chuyển đội ngoại tệ

 

Theo quy định thanh toán không dùng tiền mặt Thông tư 46/2014/TT-NHNN, có thể kể ra các phương thức như sau:

 

Thanh toán sử dụng giấy ủy nhiệm (thu hoặc chi)

Ủy nhiệm chi là một lệnh chi theo mẫu ngân hàng, yêu cầu ngân hàng đó trích một số tiền nhất định cho người được hưởng trên giấy ủy nhiệm. Ủy nhiệm thu cũng là một lệnh, yêu cầu ngân hàng thu hộ một số tiền nhất định từ người được ghi trên giấy ủy nhiệm.

 

Thanh toán sử dụng Séc

Séc (cheque) là một phiếu chi, một mệnh lệnh vô thời hạn thể hiện dưới dạng chứng từ của người chủ tài khoản và có xác nhận của ngân hàng; yêu cầu ngân hàng trích tiền từ tài khoản của chủ Séc sang tài khoản của người có tên trên Séc (có thể trích gửi tiền mặt trực tiếp cho họ). Bất kỳ người nào có “tấm Séc” ký tên của chủ tài khoản đều có thể nhận tiền.

 

Tuy nhiên, ở thời điểm mà công nghệ được áp dụng vào thanh toán không dùng tiền mặt thì gần như hai phương thức thanh toán trên không còn được biết đến nhiều.

 

Thanh toán qua thẻ

Thẻ ngân hàng là một công cụ đã được mã hóa thông tin của chủ thẻ, cho phép chủ tài khoản có thể thanh toán, giao dịch, rút tiền hoặc chuyển tiền bất kỳ lúc nào họ muốn. Thẻ ngân hàng có ba loại: Thẻ trả trước, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng trong đó thẻ ghi nợ có số lượng người dùng nhiều nhất, nhưng thẻ tín dụng mới là thẻ đem lại nhiều ưu đãi nhất.

 

Thanh toán trực tuyến

Cách thức thanh toán này đang đề cập tới dịch vụ Internet banking của ngân hàng. Dịch vụ này cho phép người dùng thanh toán các hóa đơn hàng hóa ngay tại nhà hoặc bất kỳ đâu mà không cần trực tiếp tại quầy thanh toán.

 

Theo đó, chỉ cần một thiết bị kết nối Internet như laptop, smartphone và tài khoản online do ngân hàng cung cấp là có thể trả tiền hóa đơn mà không cần tới quầy, không dùng một đồng tiền mặt nào, thậm chí không dùng tới thẻ.

 

Theo đề án mới của NHNN được Thủ tướng chính phí phê duyệt, tới năm 2020 này cứ 7 trong 10 người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng. Chúng ta đừng nhầm lẫn tài khoản ngân hàng với thẻ ngân hàng, vì bạn chỉ cần có tài khoản đã có thể giao dịch không cần tiền mặt mà không cần tới thẻ.

 

Có thể thấy phương thức thanh toán này đang chứng minh được giá trị của nó, và đang trên đà thay thế thói quen thanh toán bằng tiền mặt của chúng ta.


 


Tin liên quan

Có thể vay tin chấp 2 ngân hàng cùng lúc không ?

Có thể vay tin chấp 2 ngân hàng cùng lúc không ?

24/04/20 trong Tin tức

Thủ tục làm thẻ ngân hàng BIDV mà ai cũng nên biết

Thủ tục làm thẻ ngân hàng BIDV mà ai cũng nên biết

22/04/20 trong Tin tức

Tài khoản ngân hàng là gì ? Những điều cần biết về tài khoản ngân hàng

Tài khoản ngân hàng là gì ? Những điều cần biết về tài khoản ngân hàng

22/04/20 trong Tin tức

Vài nét về hệ thống công ty bảo hiểm Manulife

Vài nét về hệ thống công ty bảo hiểm Manulife

20/04/20 trong Tin tức

Những cách mở thẻ VISA mà không cần chứng minh thu nhập mà ai cũng nên biết

Những cách mở thẻ VISA mà không cần chứng minh thu nhập mà ai cũng nên biết

20/04/20 trong Tin tức

CVV/CVC là gì ? những điều cần biết về CVV/CVC

CVV/CVC là gì ? những điều cần biết về CVV/CVC

19/04/20 trong Tin tức

Những câu nói cực hay về bảo hiểm nhân thọ

Những câu nói cực hay về bảo hiểm nhân thọ

18/04/20 trong Tin tức

Ân hạn nợ gốc là gì ? Thời gian ân hạn mà mọi người nên biết

Ân hạn nợ gốc là gì ? Thời gian ân hạn mà mọi người nên biết

18/04/20 trong Tin tức

SMS Banking là gì ? Lợi ích khi dùng SMS Banking

SMS Banking là gì ? Lợi ích khi dùng SMS Banking

17/04/20 trong Tin tức