So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng tháng 12/2022

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND dành cho khách hàng cá nhân tại 17 ngân hàng được cập nhật mới nhất.

Bảng so sánh lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm trực tuyến.

Hai loại lãi suất này có đôi chút khác nhau. Ngân hàng nào có lãi suất cao nhất tháng 12/2022? Cùng NganHangVn.Net xem bảng bên dưới

Dữ liệu được cập nhật lúc 12:02:42 06/12/2022

Chú thích màu sắc:

  • Màu xanh lá cây là lãi suất %/năm cao nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm.
  • Màu đỏ là lãi suất %/năm thấp nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm

Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Lãi suất: %/năm
Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm
KKH 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
ABBank 0.2 5.65 6 7.6 7.9 8.04 8.04 8.4 8.4
Agribank 0.5 4.9 5.4 6.1 6.1 7.4 7.4 7.4 7.4
Bắc Á 1 6 6 9.1 9.1 9.2 9.3 9.4 9.4
Bảo Việt 0.8 5.65 5.9 8.8 9 9.4 9.4 9 8.8
BIDV 0.1 4.9 5.4 6 6.1 7.4 7.4 7.4 7.4
CBBank 0.2 3.8 3.9 7.1 7.2 7.45 7.5 7.5 7.5
Đông Á - 6 6 9.35 9.45 9.75 9.85 9.85 9.85
GPBank 1 6 6 7.4 7.5 7.6 7.7 7.7 7.7
Hong Leong - 5.6 5.8 8.3 8.3 8.4 8.4 - 8.4
Indovina - 5.8 6 7.9 8.1 8.9 9 9.1 9.3
Kiên Long 1 6 6 8.6 8.7 8.8 8.8 8.6 8.6
MB 0.2 4 4.8 5.7 5.8 6.8 6.9 7 7.1
MSB - - 4.75 7.8 7.8 8.2 8.2 8.2 8.8
Nam Á Bank 0.5 - - 6.6 6.7 7.9 - 7.2 -
NCB 0.5 5 5 7.35 7.4 - 7.6 7.7 7.8
OCB 0.9 5.7 5.9 8.2 8.4 8.9 8.9 9 9
OceanBank 0.5 6 6 8 8 8.6 8.6 9.2 9.2
PGBank - 6 6 9.1 9.1 9.5 9.5 9.5 9.1
PublicBank - 5.8 6 7 7 8.2 - 8.5 7.9
PVcomBank - 6 6 8.5 8.7 9 9 9.1 9.1
Saigonbank 0.2 6 6 9.6 9.8 10 10.5 10 10
SCB 1 6 6 7.8 8.1 9.95 - 9.6 9.6
SeABank - 5.7 5.7 6.8 6.83 7.3 - 7.41 7.42
SHB - - - - - - - - -
TPBank - 5.8 6 6.6 - - - 6.9 -
VIB - 6 6 8.7 8.7 - - 8.8 8.8
VietCapitalBank - 6 6 8.4 9 9.2 - 9.3 9.3
Vietcombank 0.1 4.9 5.4 6 6 7.4 - - 7.4
VietinBank 0.1 4.9 5.4 6 6 7.4 - 7.4 7.4
VPBank - 6 - 8.7 - 9.1 - - 9.2
VRB 1 - - - - 8.1 8.2 8.2 8.4

Dựa vào lãi suất tiền gửi tại 17 ngân hàng ở trên gửi tại Quầy, NganHangVn.NET xin tóm tắt lãi suất theo các loại kỳ hạn như sau:

Không Kỳ Hạn

+ Ngân hàng BIDV, Vietcombank, VietinBank, đang có lãi suất Không Kỳ Hạn thấp nhất là: 0.1%/năm

+ Ngân hàng Bắc Á, GPBank, Kiên Long, SCB, VRB, đang có lãi suất Không Kỳ Hạn cao nhất là: 1%/năm

01 tháng

+ Ngân hàng CBBank, đang có lãi suất 01 tháng thấp nhất là: 3.8%/năm

+ Ngân hàng Bắc Á, Đông Á, GPBank, Kiên Long, OceanBank, PGBank, PVcomBank, Saigonbank, SCB, VIB, VietCapitalBank, VPBank, đang có lãi suất 01 tháng cao nhất là: 6%/năm

03 tháng

+ Ngân hàng CBBank, đang có lãi suất 03 tháng thấp nhất là: 3.9%/năm

+ Ngân hàng ABBank, Bắc Á, Đông Á, GPBank, Indovina, Kiên Long, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Saigonbank, SCB, TPBank, VIB, VietCapitalBank, đang có lãi suất 03 tháng cao nhất là: 6%/năm

06 tháng

+ Ngân hàng MB, đang có lãi suất 06 tháng thấp nhất là: 5.7%/năm

+ Ngân hàng Saigonbank, đang có lãi suất 06 tháng cao nhất là: 9.6%/năm

09 tháng

+ Ngân hàng MB, đang có lãi suất 09 tháng thấp nhất là: 5.8%/năm

+ Ngân hàng Saigonbank, đang có lãi suất 09 tháng cao nhất là: 9.8%/năm

12 tháng

+ Ngân hàng MB, đang có lãi suất 12 tháng thấp nhất là: 6.8%/năm

+ Ngân hàng Saigonbank, đang có lãi suất 12 tháng cao nhất là: 10%/năm

18 tháng

+ Ngân hàng MB, đang có lãi suất 18 tháng thấp nhất là: 6.9%/năm

+ Ngân hàng Saigonbank, đang có lãi suất 18 tháng cao nhất là: 10.5%/năm

24 tháng

+ Ngân hàng MB, TPBank, đang có lãi suất 24 tháng thấp nhất là: 6.9%/năm

+ Ngân hàng Saigonbank, đang có lãi suất 24 tháng cao nhất là: 10%/năm

36 tháng

+ Ngân hàng MB, đang có lãi suất 36 tháng thấp nhất là: 7.1%/năm

+ Ngân hàng Saigonbank, đang có lãi suất 36 tháng cao nhất là: 10%/năm


Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Lãi suất: %/năm
Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm
KKH 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
ABBank 0.2 - 6 7.6 7.9 8.04 8.04 8.4 8.4
Bắc Á 1 6 6 9.2 9.2 9.3 9.4 9.5 9.5
Bảo Việt - 6 6 9.1 9.2 9.5 9.5 9 9
CBBank - 3.9 3.95 7.2 7.3 7.5 7.55 - -
GPBank 1 6 6 8.3 8.4 8.5 8.6 8.6 8.6
Hong Leong - 6 6 8.5 8.5 8.6 8.6 - -
Kiên Long - 6 6 9.1 9.2 9.5 9.6 9.5 9.2
MSB - - 5.75 8.5 8.5 8.7 8.8 8.8 8.8
Nam Á Bank - 4.75 4.9 7.6 7.6 8 8 8.4 8.4
OCB 0.9 5.8 5.95 9 9.1 9.3 9.3 9.3 9.3
OceanBank 0.5 6 6 8.3 8.3 8.9 8.9 9.5 9.5
PVcomBank - 6 6 8.9 9.1 9.4 - 9.7 9.7
SCB - 6 6 9.9 9.9 9.95 9.95 9.95 9.95
SHB - 3.8 4 6.6 6.7 6.9 6.9 7 6.6
TPBank - 6 6 7.8 - 8.2 - 8.35 8.35
VIB - 6 6 8.7 8.7 - - 8.8 8.8
VietCapitalBank - 6 6 8.8 9.3 9.4 - 9.5 9.5
VietinBank 0.25 - - - - 5.75 - - -

Dựa vào lãi suất tiền gửi tại 17 ngân hàng ở trên gửi Trực tuyến (Online), NganHangVn.NET xin tóm tắt lãi suất theo các loại kỳ hạn như sau:

Không Kỳ Hạn

+ Ngân hàng ABBank, OceanBank, VietinBank, đang có lãi suất Không Kỳ Hạn thấp nhất là: 0.25%/năm

+ Ngân hàng Bắc Á, GPBank, đang có lãi suất Không Kỳ Hạn cao nhất là: 1%/năm

01 tháng

+ Ngân hàng CBBank, Nam Á Bank, OCB, SHB, đang có lãi suất 01 tháng thấp nhất là: 3.8%/năm

+ Ngân hàng Bắc Á, Bảo Việt, GPBank, Hong Leong, Kiên Long, OceanBank, PVcomBank, SCB, TPBank, VIB, VietCapitalBank, đang có lãi suất 01 tháng cao nhất là: 6%/năm

03 tháng

+ Ngân hàng CBBank, MSB, Nam Á Bank, OCB, SHB, đang có lãi suất 03 tháng thấp nhất là: 4%/năm

+ Ngân hàng ABBank, Bắc Á, Bảo Việt, GPBank, Hong Leong, Kiên Long, OceanBank, PVcomBank, SCB, TPBank, VIB, VietCapitalBank, đang có lãi suất 03 tháng cao nhất là: 6%/năm

06 tháng

+ Ngân hàng ABBank, CBBank, GPBank, Nam Á Bank, OceanBank, SHB, TPBank, đang có lãi suất 06 tháng thấp nhất là: 7.8%/năm

+ Ngân hàng SCB, đang có lãi suất 06 tháng cao nhất là: 9.9%/năm

09 tháng

+ Ngân hàng ABBank, CBBank, Nam Á Bank, OceanBank, SHB, đang có lãi suất 09 tháng thấp nhất là: 6.7%/năm

+ Ngân hàng SCB, đang có lãi suất 09 tháng cao nhất là: 9.9%/năm

12 tháng

+ Ngân hàng ABBank, CBBank, GPBank, Nam Á Bank, SHB, TPBank, VietinBank, đang có lãi suất 12 tháng thấp nhất là: 5.75%/năm

+ Ngân hàng SCB, đang có lãi suất 12 tháng cao nhất là: 9.95%/năm

18 tháng

+ Ngân hàng ABBank, CBBank, GPBank, Hong Leong, Nam Á Bank, SHB, đang có lãi suất 18 tháng thấp nhất là: 6.9%/năm

+ Ngân hàng SCB, đang có lãi suất 18 tháng cao nhất là: 9.95%/năm

24 tháng

+ Ngân hàng ABBank, GPBank, Nam Á Bank, SHB, TPBank, đang có lãi suất 24 tháng thấp nhất là: 8.35%/năm

+ Ngân hàng SCB, đang có lãi suất 24 tháng cao nhất là: 9.95%/năm

36 tháng

+ Ngân hàng ABBank, GPBank, Nam Á Bank, SHB, TPBank, đang có lãi suất 36 tháng thấp nhất là: 8.35%/năm

+ Ngân hàng SCB, đang có lãi suất 36 tháng cao nhất là: 9.95%/năm

Bình luận

TIN LÃI SUẤT NGÂN HÀNG

Cách gửi tiết kiệm bằng vàng tại các ngân hàng lãi suất cao nhất hiện nay

Cách gửi tiết kiệm bằng vàng tại các ngân hàng lãi suất cao nhất hiện nay

09/07/20 trong - Tin lãi suất