Profit Margin là gì? Cách tính biên lợi nhuận Profit Margin

158
Người ta thường sử dụng một đại lượng trong kinh tế học đó là Profit Margin hay dịch sang tiếng Việt là biên lợi nhuận.

Để các doanh nghiệp và công ty có thể đánh giá đúng đắn về hướng đi hiện tại cho doanh nghiệp của mình, người ta thường sử dụng một đại lượng trong kinh tế học đó là Profit Margin hay dịch sang tiếng Việt là biên lợi nhuận. Vậy thì Profit Margin là gì? Nó có ý nghĩa gì? Và biên lợi nhuận tính như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết của Nganhangvn.net để nắm được những thông tin hữu ích nhất nhé.

1. Profit Margin là gì?

 • Profit Margin (Biên lợi nhuận) là một trong các tỷ lệ sinh lời và được sử dụng để đánh giá mức độ kinh doanh hiệu quả của một công ty hay doanh nghiệp. Nó được thể hiện dưới dạng phần trăm doanh thu của doanh nghiệp đã chuyển thành lợi nhuận.
 • Hay hiểu một cách đơn giản, nó chính là con số phần trăm cho chúng ta biết doanh nghiệp đã tạo ra được bao nhiêu lợi nhuận trên mỗi phần doanh thu.

Ví dụ: Khi một doanh nghiệp báo cáo rằng đã đạt được biên lợi nhuận 45% trong quý trước thì nghĩa là doanh nghiệp có lợi nhuận ròng là 0,45% cho một hoạt động kinh doanh.

2. Ý nghĩa của Profit Margin

Chỉ số Profit Margin có ý nghĩa rất lớn đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Cụ thể:

 • Kết quả tính toán chỉ số này sẽ cho doanh nghiệp biết được khả năng sinh lời của sản phẩm. Biên độ càng lớn thì nghĩa là lợi nhuận thu được từ sản phẩm càng cao.
 • Nếu chỉ số thấp thì ngược lại nó cũng có nghĩa là biên độ an toàn thấp, đồng nghĩa với việc lợi nhuận mà sản phẩm đem lại cũng thấp và nó cũng kéo theo doanh số bán hàng giảm, và thậm chí có thể dẫn đến bị thua lỗ và phá sản. 
 • Mặt khác, chỉ số Profit Margin hay biên lợi nhuận cũng có thể hiểu là mức chênh lệch của giá bán so với chi phí tổng của nó. Chính vì vậy, nó thường được sử dụng để so sánh trong nội bộ vì chỉ có doanh nghiệp đang bán ra sản phẩm mới có thể biết rõ được chi phí sản xuất ra sản phẩm cũng như chi phí chi tiêu của sản phẩm.
 • Đối với các doanh nghiệp có quy mô, khi định hướng và chiến lược khác nhau thì chỉ số cũng sẽ khác nhau. Chính vì vậy, việc so sánh giữa hai doanh nghiệp lúc này sẽ không có nhiều ý nghĩa vì nó không giúp đưa ra một nhận xét chính xác và hữu ích được.

3. Đặc điểm của Profit Margin

 • Lợi nhuận biên khác với lợi nhuận trung bình hay lợi nhuận ròng vì cách đo lường lợi nhuận khác biệt ở chỗ lợi nhuận biên cho biết chi phí được tạo ra để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm.
 • Lợi nhuận biên bị ảnh hưởng bởi qui mô sản xuất, vì khi một công ty lớn hơn thì cơ cấu chi phí của nó sẽ thay đổi và tùy thuộc vào qui mô nền kinh tế thì lợi nhuận có thể tăng hoặc có thể giảm khi sản xuất tăng mạnh.Tính kinh tế theo qui mô đề cập đến việc lợi nhuận biên tăng khi qui mô sản xuất tăng.
 • Tại một điểm nhất định thì lợi nhuận biên sẽ bằng 0 và sau đó âm khi qui mô tăng vượt quá khả năng dự định. Tại thời điểm này thì các công ty sẽ có tính phí kinh tế theo qui mô. Vì thế, các công ty sẽ có xu hướng tăng sản xuất cho đến khi chi phí biên bằng doanh thu biên, đó là khi lợi nhuận biên bằng 0.
 • Nếu lợi nhuận biên của công ty chuyển sang âm thì ban lãnh đạo của công ty có thể điều chỉnh thu hẹp qui mô sản xuất hay tạm thời ngừng sản xuất hoặc thậm chí dừng toàn bộ việc kinh doanh nếu lợi nhuận không dương.

4. Phân loại và cách tính biên lợi nhuận

4.1. Biên lợi nhuận gộp (Gross Profit Margin)

Thay vì áp dụng cho toàn bộ doanh nghiệp, biên lợi nhuận gộp thường áp dụng cho một nhóm sản phẩm hay một dòng sản phẩm cụ thể. Áp dụng chỉ số này cho từng sản phẩm sẽ giúp công ty thiết lập được chính sách giá, và ngoài ra công ty cũng sử dụng nó cho việc đàm phán các chi phí mua nguyên vật liệu với các nhà cung cấp.

Biên lợi nhuận gộp được xác định bằng công thức:

Biên lợi nhuận gộp = doanh thu đã trừ thuế - Chi phí nguyên vật liệu đã trừ thuế.

Lợi nhuận gộp cận biên = (lợi nhuận gộp/ doanh thu hàng bán) x 100%

Cần phải lưu ý rằng giá vốn hàng bán bao gồm các chi phí sản phẩm trực tiếp nhưng sẽ không bao gồm các chi phí gián tiếp chẳng hạn như văn phòng tiền thuê nhà,…

Ví dụ: Công ty bán được doanh số 10.000 USD và tổng chi phí là 8000 USD thì

 • Biên lợi nhuận gộp = 10.000 – 8000 = 2000 USD.
 • Lợi nhuận gộp cận biên = (2000/10.000) x 100 = 20%.

4.2. Biên lợi nhuận hoạt động (Operating Profit Margin)

Biên lợi nhuận hoạt động (operating profit margin) cho biết doanh nghiệp thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh sau khi đã trừ hết tất cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý (“SG&A”).

Công thức tính operating margin:

*

Biên lợi nhuận hoạt động (%)= [Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần] *100%

 

Ví dụ: nếu một công ty có doanh thu là 4 triệu đô la, giá vốn hàng bán là 1.400.000 đô la và chi phí quản lý là 1.000.000 đô la, thì thu nhập hoạt động của công ty sẽ là 4 triệu đô la – (1.400.000 đô la + 1.000.000 đô la) = 1.600.000 đô la. Biên lợi nhuận hoạt động của nó khi đó sẽ là 1.600.000 đô la / 4 triệu đô la = 40%.

Nếu công ty có thể thương lượng giá tốt hơn với các nhà cung cấp và giảm giá vốn hàng bán xuống còn 1.000.000 đô la, thì biên lợi nhuận hoạt động của công ty sẽ được cải thiện lên 50%.

4.3. Biên lợi nhuận ròng (Net Profit Margin)

Khác với như biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận ròng là cách tính toán để xác định khả năng sinh lời của toàn bộ công ty. Nó sẽ được thể hiện bằng phần trăm và khi phần trăm càng cao thì công ty càng có lãi. Biên lợi nhuận thấp sẽ chỉ ra rằng doanh nghiệp đang gặp các vấn đề cản trở tiềm năng lợi nhuận, ví dụ như chi phí không cần thiết hay năng suất hoặc vấn đề quản lý…

Tính toán biên lợi nhuận ròng tương tự như tính toán biên lợi nhuận gộp, nhưng quá trình này đòi hỏi các doanh nghiệp phải thống kê được toàn bộ doanh thu và chi phí của công ty.

Công thức tính biên lợi nhuận ròng:

Biên lợi nhuận ròng = Lợi nhuận ròng sau thuế/Doanh thu x 100%

Ví dụ: Trên báo cáo tài chính thu nhập của công ty A năm 2021 gồm các danh mục sau:

 • Doanh thu thuần: 200 tỷ VNĐ
 • Chi phí hoạt động: 40 tỷ VNĐ
 • Giá vốn hàng bán: 20 tỷ VNĐ
 • Thuế: 30 tỷ VNĐ
 • Lợi nhuận sau thuế: 110 tỷ VNĐ

Khí đó, lợi nhuận ròng  = (110 : 200) x 100% = 55% 

Biên lợi nhuận ròng bằng 55% cho biết trên 100 đồng doanh thu thì công ty kiếm được 55 đồng lợi nhuận. 

Vì doanh thu và chi phí là hai thành phần chính để tính biên lợi nhuận nên nó được khuyến cáo là không sử dụng để so sánh một doanh nghiệp trong ngành này với một doanh nghiệp trọng ngành khác. Vì mỗi lĩnh vực kinh doanh thì sẽ có các loại chi phí khác nhau.

5. Doanh nghiệp cần lưu ý về biên lợi nhuận như thế nào?

 • Đối với doanh nghiệp đang có các khoản nợ

Các khoản tài trợ bằng nợ dùng để tài trợ cho hoạt động kinh doanh có thể làm giảm biên lợi nhuận. Khi quyết định sử dụng đòn bẩy tài chính cho doanh nghiệp thì tổng chi phí lãi vay sẽ tăng lên, và điều này có thể làm giảm biên lợi nhuận hoạt động cũng như biên lợi nhuận ròng của doanh nghiệp đến mức không mong muốn.  

Trong các tình huống như thế, việc xác định biên lợi nhuận đòi hỏi phải phân tích sâu hơn về lý do cần các khoản nợ cùng các chỉ số như: thuế suất, lãi suất vay, tỷ lệ nợ trên tài sản,…

 • Đối với doanh nghiệp có chi phí khấu hao cao

Các doanh nghiệp có tài sản là nhà máy hay thiết bị dây chuyền máy móc lớn thì sẽ có chi phí khấu hao lớn, ảnh hưởng giảm đáng kể đến chi phí của doanh nghiệp và đồng thời biên lợi nhuận của doanh nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. 

Điều này có thể gây ra những nhận định sai lầm khi chỉ đánh giá biên lợi nhuận của doanh nghiệp này so với những doanh nghiệp khác không đầu tư nhiều vào tài sản cố định.

 • So sánh biên lợi nhuận qua các thời kỳ

Biên lợi nhuận ròng có thể được dùng để so sánh hiệu quả hoạt động trong các thời kỳ khác nhau. Tuy nhiên thì việc này chỉ đáng tin cậy trong việc không có những thay đổi lớn trong các khoản mục phí hay chính sách kế toán của doanh nghiệp. Bạn càng thay đổi chính sách kế toán về chi phí thì biên lợi nhuận càng trở nên kém tin cậy hơn so sánh với dữ liệu trong quá khứ.

 • So sánh các doanh nghiệp không cùng quy mô

Rất khó để mà có thể so sánh biên lợi nhuận của hai doanh nghiệp không cùng quy mô. Một doanh nghiệp kinh doanh xe ô tô đắt tiền thì biên lợi nhuận sẽ cao hơn nhiều so với một doanh nghiệp bán các sản phẩm rẻ tiền hơn; và biên lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp sản xuất sẽ khác so với nhóm doanh nghiệp thương mại. 

Vì vậy khi so sánh biên lợi nhuận thì phải là của hai doanh nghiệp tương đồng về quy mô và cùng nhóm ngành hàng và đồng thời các yếu tố tương đồng càng nhiều thì sẽ giúp biên lợi nhuận có ý nghĩa so sánh lớn hơn.

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến biên lợi nhuận mà bạn cần nắm. Hi vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để giúp bạn có một cái nhìn rõ hơn về profit margin.

 

Bình luận


Tin liên quan

Các cách chuyển khoản Agribank dễ dàng nhanh chóng

Các cách chuyển khoản Agribank dễ dàng nhanh chóng

19/03/22 trong Tin tức

Ngân hàng Agribank có thật sự tin dùng hay không ?

Ngân hàng Agribank có thật sự tin dùng hay không ?

18/03/22 trong Tin tức

Cách kích hoạt thẻ ATM Agribank trên điện thoại

Cách kích hoạt thẻ ATM Agribank trên điện thoại

15/03/22 trong Tin tức

Giải ngân là gì? Quy trình giải ngân và đáo hạn giải ngân bạn cần biết

Giải ngân là gì? Quy trình giải ngân và đáo hạn giải ngân bạn cần biết

08/03/22 trong Tin tức