Mã Citad Ngân Hàng Nông Nghiệp và PTNT VN AGRIBANK

133
Mã số CITAD của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn VN Agribank và những ngân hàng khác ở Việt Nam là chuỗi 8 ký tự được viết liền nhau. Dưới đây là danh sách mã CITAD của Ngân Hàng Agribank

Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng CITAD giữ vai trò là hệ thống thanh toán xương sống của quốc gia. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật công nghệ, mở rộng thị trường và dịch vụ hiện đại, nhanh chóng bắt kịp nền công nghệ thông tin hiện đại của thế giới. 

1. Mã Citad Của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn VN Agribank

Chú ý: Mã số CITAD của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn VN Agribank và những ngân hàng khác ở Việt Nam là chuỗi 8 ký tự được viết liền nhau. Mã này có thể quy định khác hay giống nhau đối với từng chi nhánh.

Mã CITAD AGRIBANK CHI NHÁNH AGRIBANK
01204002 SO GIAO DICH (HA NOI)
01204003 CN HA NOI
01204006 CN BAC HA NOI
01204009 TRUNG TAM THANH TOAN (HA NOI)
01204010 CN LANG HA (HA NOI)
01204011 CN THANG LONG (HA NOI)
01204017 CN NAM HA NOI
01204036 CN HA TAY (HA NOI)
04204001 CN TINH CAO BANG
08204001 CN TINH TUYEN QUANG
10204001 CN TINH LAO CAI
11204001 CN TINH DIEN BIEN
14204001 CN TINH SON LA
15204001 CN TINH YEN BAI
17204001 CN TINH HOA BINH
19204001 CN TINH THAI NGUYEN
20204001 CN TINH LANG SON
24204001 CN TINH BAC GIANG
26204001 CN TINH VINH PHUC
30204001 CN TINH HAI DUONG
33204001 CN TINH HUNG YEN
34204001 CN TINH THAI BINH
35204001 CN TINH HA NAM
36204001 CN TINH NAM DINH
37204001 CN TINH NINH BINH
40204001 CN TINH NGHE AN
42204001 CN TINH HA TINH
44204001 CN TINH QUANG BINH
46204001 CN THUA THIEN HUE
49204001 CN TINH QUANG NAM
56204001 CN TINH KHANH HOA
58204001 CN TINH NINH THUAN
60204001 CN TINH BINH THUAN
62204001 CN TINH KON TUM
64204001 CN TINH GIA LAI
70204001 CN TINH BINH PHUOC
72204001 CN TINH TAY NINH
74204001 CN TINH BINH DUONG
75204001 CN TINH DONG NAI
77204001 CN BA RIA - VUNG TAU
79204001 CN TP HCM
79204014 CN DONG SAI GON (TP HCM)
79204023 CN SAI GON (TP HCM)
82204001 CN TINH TIEN GIANG
84204001 CN TINH TRA VINH
89204001 CN TINH AN GIANG
95204001 CN TINH BAC LIEU
79204018 CN 10 TP HCM
52204001 CN BINH DINH
83204001 CN TINH BEN TRE
33204010 CN HUYEN MY HAO (HUNG YEN)
30204012 CN SAO DO (HAI DUONG)
27204003 CN THI XA TU SON (BAC NINH)
22204005 CN TP MONG CAI (QUANG NINH)
01204049 CN THI XA SON TAY (HA NOI)
31204020 CN DUONG KINH (HAI PHONG)
48204016 CN CAM LE (DA NANG)
48204010 CN CHI LANG (DA NANG)
48204009 CN CHO CON (DA NANG)
48204012 CN CHO MOI (DA NANG)
92204011 CN CO DO (CAN THO)
31204025 CN DAI HOP (HAI PHONG)
31204019 CN DO SON (HAI PHONG)
48204011 CN DONG DA (DA NANG)
31204015 CN HAI AN (HAI PHONG)
48204014 CN KCN DA NANG
48204013 CN KCN HOA KHANH (DA NANG)
31204024 CN KY SON (HAI PHONG)
31204018 CN NAM AM (HAI PHONG)
31204017 CN NGU LAO (HAI PHONG)
48204015 CN ONG ICH KHIEM (DA NANG)
48204017 CN TAN CHINH (DA NANG)
31204016 CN TRAN PHU (HAI PHONG)
31204021 CN VAM LANG (HAI PHONG)
92204005 CN VINH THANH (CAN THO)
64204002 CN CHU PRONG (GIA LAI)
64204009 CN DUC CO (GIA LAI)
93204001 CN HAU GIANG
01204051 CN ME LINH (HA NOI)
38204002 CN SAM SON (THANH HOA)
26204002 CN PHUC YEN (VINH PHUC)
80204001 CN TINH LONG AN
79204003 CN 11 TP HCM
79204009 CN 3 TP HCM
79204005 CN 4 TP HCM
79204008 CN 6 TP HCM
79204007 CN 8 TP HCM
79204012 CN 9 TP HCM
31204002 CN AN DUONG (HAI PHONG)
31204004 CN AN HUNG (HAI PHONG)
31204010 CN AN LAO (HAI PHONG)
79204042 CN AN PHU (TP HCM)
79204041 CN AN SUONG (TP HCM)
01204026 CN BACH KHOA (HA NOI)
79204051 CN BEN THANH (TP HCM)
79204022 CN BINH CHANH (TP HCM)
79204052 CN BINH PHU (TP HCM)
79204010 CN BINH TAN (TP HCM)
79204019 CN BINH THANH (TP HCM)
92204008 CN BICH THUY (CAN THO)
79204033 CN BINH TRIEU (TP HCM)
92204002 CN CAI RANG (CAN THO)
79204027 CN CAN GIO (TP HCM)
92204001 CN CAN THO
31204003 CN CAT BA (HAI PHONG)
31204008 CN CAT HAI (HAI PHONG)
01204016 CN CAU GIAY (HA NOI)
79204043 CN 7 TP HCM
79204016 CN CHO LON (TP HCM)
79204028 CN CU CHI (TP HCM)
49204002 CN CUA DAI (QUANG NAM)
79204029 CN DAC LAC PGD HCM
68204002 CN DAU TAM TO BAO LOC (LAM DONG)
01204015 CN DONG ANH (HA NOI)
01204034 CN DONG DA (HA NOI)
01204008 CN DONG HA NOI
79204021 CN GIA DINH (TP HCM)
01204014 CN GIA LAM (HA NOI)
01204032 CN HA THANH (HA NOI)
48204003 CN HAI CHAU (DA NANG)
79204050 CN HIEP PHUOC (TP HCM)
48204002 CN HOA VANG (DA NANG)
01204022 CN HOAN KIEM (HA NOI)
01204020 CN HOANG MAI (HA NOI)
01204023 CN HOANG QUOC VIET (HA NOI)
79204013 CN HOC MON (TP HCM)
31204007 CN HONG BANG (HAI PHONG)
01204018 CN HONG HA (HA NOI)
01204028 CN HUNG VUONG (HA NOI)
79204034 CN HUNG VUONG (TP HCM)
92204007 CN HUYEN THOI LAI (CAN THO)
74204002 CN KCN SONG THAN (BINH DUONG)
31204014 CN KIEN AN (HAI PHONG)
31204013 CN KIEN THUY (HAI PHONG)
31204006 CN LE CHAN (HAI PHONG)
48204008 CN LIEN CHIEU (DA NANG)
01204019 CN LONG BIEN (HA NOI)
79204015 CN MAC THI BUOI (TP HCM)
79204037 CN MIEN DONG (TP HCM)
01204024 CN MY DINH (HA NOI)
79204049 CN MY THANH (TP HCM)
79204039 CN NAM HOA (TP HCM)
79204026 CN NAM SAI GON (TP HCM)
31204005 CN NGO QUYEN (HAI PHONG)
48204006 CN NGU HANH SON (DA NANG)
79204011 CN NHA BE (TP HCM)
92204009 CN NINH KIEU (CAN THO)
79204036 CN PHAN DINH PHUNG (TP HCM)
92204006 CN PHONG DIEN (CAN THO)
79204006 CN PHU NHUAN (TP HCM)
79204038 CN PHUOC KIEN (TP HCM)
79204032 CN QUAN 5 TP HCM
79204035 CN QUAN I (TP HCM)
92204003 CN QUAN O MON (CAN THO)
01204012 CN SOC SON (HA NOI)
48204007 CN SON TRA (DA NANG)
01204033 CN TAM TRINH (HA NOI)
79204020 CN TAN BINH (TP HCM)
79204004 CN TAN PHU (TP HCM)
01204007 CN TAY HA NOI
01204031 CN TAY DO (HA NOI)
01204025 CN TAY HO (HA NOI)
79204002 CN TAY SAI GON (TP HCM)
79204040 CN THANH DO (TP HCM)
48204005 CN THANH KHE (DA NANG)
54204002 CN TP TUY HOA (PHU YEN)
01204004 CN THANH TRI (HA NOI)
01204035 CN THANH XUAN (HA NOI)
92204004 CN THOT NOT (CAN THO)
01204030 CN THU DO (HA NOI)
79204024 CN THU DUC (TP HCM)
31204009 CN THUY NGUYEN (HAI PHONG)
31204011 CN TIEN LANG (HAI PHONG)
06204001 CN TINH BAC KAN
27204001 CN TINH BAC NINH
96204001 CN TINH CA MAU
67204001 CN TINH DAK NONG
66204001 CN TINH DAK LAK
02204001 CN TINH HA GIANG
12204001 CN LAI CHAU
68204001 CN TINH LAM DONG
25204001 CN TINH PHU THO
54204001 CN TINH PHU YEN
51204001 CN TINH QUANG NGAI
22204001 CN TINH QUANG NINH
45204001 CN TINH QUANG TRI
94204001 CN TINH SOC TRANG
38204001 CN TINH THANH HOA
86204001 CN TINH VINH LONG
48204001 CN TP DA NANG
31204001 CN TP HAI PHONG
56204002 CN TP NHA TRANG (KHANH HOA)
52204002 CN TP QUY NHON (BINH DINH)
77204002 CN TP VUNG TAU
01204029 CN TRANG AN (HA NOI)
01204027 CN TRUNG YEN (HA NOI)
01204005 CN TU LIEM (HA NOI)
31204012 CN VINH BAO (HAI PHONG)
34204002 CN TP THAI BINH
75204002 CN BIEN HOA (DONG NAI)
87204001 CN DONG THAP
91204001 CN KIEN GIANG
36204002 CN BAC NAM DINH
79204046 CN BAC SAI GON (TP HCM)
45204008 HUYEN GIO LINH (QUANG TRI)
45204009 HUYEN HUONG HOA (QUANG TRI)
45204010 HUYEN VINH LINH (QUANG TRI)
45204003 CN LAO BAO (QUANG TRI)
79204047 CN LY THUONG KIET (TP HCM)
79204031 CN PHU MY HUNG (TP HCM)
79204045 CN TAN TAO (TP HCM)
66204007 CN THI XA BUON HO
79204048 CN TRUONG SON (TP HCM)
79204044 CN XUYEN A (TP HCM)
45204005 HUYEN CAM LO (QUANG TRI)
45204006 HUYEN DA KRONG (QUANG TRI)
27204009 HUYEN GIA BINH (BAC NINH)
45204004 HUYEN HAI LANG (QUANG TRI)
27204004 HUYEN LUONG TAI (BAC NINH)
27204005 HUYEN QUE VO (BAC NINH)
27204006 HUYEN THUAN THANH (BAC NINH)
27204010 HUYEN TIEN DU (BAC NINH)
27204008 HUYEN YEN PHONG (BAC NINH)
27204007 KCN TIEN SON (BAC NINH)
45204002 TP DONG HA (QUANG TRI)
77204009 CN CON DAO (BA RIA-VUNG TAU)
45204011 CN HUYEN TRIEU PHONG (QUANG TRI)
91204002 CN PHU QUOC (KIEN GIANG)
27204002 CN TP BAC NINH
04204013 CN TP CAO BANG
45204007 THI XA QUANG TRI


2. Mã Citad khác mã Swift Code

Mã Swift Code được cấp bởi Hội Viễn Thông Tài Chính Liên Ngân Hàng Thế Giới dành cho các ngân hàng thuộc liên minh liên kết. Do đó, khách hàng thực hiện các giao dịch tại Việt Nam sẽ không áp dụng đoạn mã này nhưng khi thực hiện giao dịch ra nước ngoài như nhận, chuyển tiền cũng sẽ cần mã số này.
Điểm khác biệt nhất của mã Swift Code với mã Citad là được cấp duy nhất và đồng nhất trong toàn bộ các giao dịch quốc tế. Chính vì vậy, khi thực hiện giao dịch quốc tế bạn bắt buộc phải cung cấp đoạn mã này để các nhân viên xác minh nhé.

3. Xem thêm mã Swift Code của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn VN Agribank

https://nganhangvn.net/ma-swift-code-cac-ngan-hang-o-viet-nam

4. Mã Citad Là gì

Mã Citad là hệ thống ký số xử lý liên ngân hàng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam gồm 8 số: 2 số đầu là mã của tỉnh TP của Hội sở hoặc chi nhánh NH đấy, 3 số sau là Mã ngân hàng, 3 số cuối là mã số của chi nhánh.
Ví dụ như hội sở chính Ngân hàng Phát triển VN là 01208001 thì 01 là mã Hà Nôi, 208 là mã Ngân hàng Phát triển, 001 là chỉ hội sở chính. ACB thì là 01307001.

 

Bình luận


Tin liên quan

Mã Citad Ngân Hàng TMCP Quân Đội MBBank

Mã Citad Ngân Hàng TMCP Quân Đội MBBank

20/05/20 trong Tin tức

Mã Citad Ngân Hàng TMCP Công Thương VietinBank

Mã Citad Ngân Hàng TMCP Công Thương VietinBank

20/05/20 trong Tin tức

Cách mở tài khoản ngân hàng Vietcombank mới nhất

Cách mở tài khoản ngân hàng Vietcombank mới nhất

27/04/20 trong Tin tức

Thanh toán không dùng tiền mặt là gì ? làm sao để thanh toán không cần tiền mặt

Thanh toán không dùng tiền mặt là gì ? làm sao để thanh toán không cần tiền mặt

24/04/20 trong Tin tức

Có thể vay tin chấp 2 ngân hàng cùng lúc không ?

Có thể vay tin chấp 2 ngân hàng cùng lúc không ?

24/04/20 trong Tin tức

Thủ tục làm thẻ ngân hàng BIDV mà ai cũng nên biết

Thủ tục làm thẻ ngân hàng BIDV mà ai cũng nên biết

22/04/20 trong Tin tức

Tài khoản ngân hàng là gì ? Những điều cần biết về tài khoản ngân hàng

Tài khoản ngân hàng là gì ? Những điều cần biết về tài khoản ngân hàng

22/04/20 trong Tin tức