Lãi suất gửi tiết kiệm VietinBank, CTG mới nhất ngày hôm nay tháng 02/2023 - Cập nhật lúc 15:12:33 04/02/2023

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại VietinBank, CTG được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Không kỳ hạn 0,10%
0 đến 1 tháng 0,20%
1 đến 2 tháng 4,90%
2 đến 3 tháng 4,90%
3 đến 4 tháng 5,40%
4 đến 5 tháng 5,40%
5 đến 6 tháng 5,40%
6 đến 7 tháng 6,00%
7 đến 8 tháng 6,00%
8 đến 9 tháng 6,00%
9 đến 10 tháng 6,00%
10 đến 11 tháng 6,00%
11 đến 12 tháng 6,00%
12 tháng 7,40%
12 đến 18 tháng 7,40%
18 đến 24 tháng 7,40%
24 đến 36 tháng 7,40%
36 tháng 7,40%
Trên 36 tháng 7,40%

Lãi suất tiền gửi ngoại tệ USD, EUR dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
USD EUR
Không kỳ hạn 0,00% 0,00%
0 đến 1 tháng 0,00% -
1 đến 2 tháng 0,00% 0,10%
2 đến 3 tháng 0,00% 0,10%
3 đến 4 tháng 0,00% 0,10%
4 đến 5 tháng 0,00% 0,10%
5 đến 6 tháng 0,00% 0,10%
6 đến 7 tháng 0,00% 0,10%
7 đến 8 tháng 0,00% 0,10%
8 đến 9 tháng 0,00% 0,10%
9 đến 10 tháng 0,00% 0,10%
10 đến 11 tháng 0,00% 0,10%
11 đến 12 tháng 0,00% 0,10%
12 tháng 0,00% 0,20%
12 đến 18 tháng 0,00% 0,20%
18 đến 24 tháng 0,00% 0,20%
24 đến 36 tháng 0,00% 0,20%
36 tháng 0,00% 0,20%
Trên 36 tháng 0,00% 0,20%
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - VietinBank
https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/lai-suat

Công cụ tính lãi tiết kiệm VietinBank

Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.

Số tiền gửi (VND) VND
Kỳ hạn gửi
Lãi suất (% năm) % năm
  TÍNH LÃI

Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)

...
Tiền gửi ...
Tiền lãi ...
Tổng tiền gốc lãi ...

Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng

Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023

Bình luận

TIN LÃI SUẤT NGÂN HÀNG

Cách gửi tiết kiệm bằng vàng tại các ngân hàng lãi suất cao nhất hiện nay

Cách gửi tiết kiệm bằng vàng tại các ngân hàng lãi suất cao nhất hiện nay

09/07/20 trong - Tin lãi suất