Lãi suất gửi tiết kiệm VietinBank, CTG mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 05:26:47 23/04/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại VietinBank, CTG được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Không kỳ hạn 0,10%
0 đến 1 tháng 0,20%
1 đến 2 tháng 3,10%
2 đến 3 tháng 3,10%
3 đến 4 tháng 3,40%
4 đến 5 tháng 3,40%
5 đến 6 tháng 3,40%
6 đến 7 tháng 4,00%
7 đến 8 tháng 4,00%
8 đến 9 tháng 4,00%
9 đến 10 tháng 4,00%
10 đến 11 tháng 4,00%
11 đến 12 tháng 4,00%
12 tháng 5,60%
12 đến 18 tháng 5,60%
18 đến 24 tháng 5,60%
24 đến 36 tháng 5,60%
36 tháng 5,60%
Trên 36 tháng 5,60%

Lãi suất tiền gửi ngoại tệ USD, EUR dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
USD EUR
Không kỳ hạn 0,00% 0,00%
0 đến 1 tháng 0,00% -
1 đến 2 tháng 0,00% 0,10%
2 đến 3 tháng 0,00% 0,10%
3 đến 4 tháng 0,00% 0,10%
4 đến 5 tháng 0,00% 0,10%
5 đến 6 tháng 0,00% 0,10%
6 đến 7 tháng 0,00% 0,10%
7 đến 8 tháng 0,00% 0,10%
8 đến 9 tháng 0,00% 0,10%
9 đến 10 tháng 0,00% 0,10%
10 đến 11 tháng 0,00% 0,10%
11 đến 12 tháng 0,00% 0,10%
12 tháng 0,00% 0,20%
12 đến 18 tháng 0,00% 0,20%
18 đến 24 tháng 0,00% 0,20%
24 đến 36 tháng 0,00% 0,20%
36 tháng 0,00% 0,20%
Trên 36 tháng 0,00% 0,20%
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - VietinBank
https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/lai-suat

Công cụ tính lãi tiết kiệm VietinBank

Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.

Nhập số tiền VND
Nhập kỳ hạn tính lãi
Lãi suất % năm
Tiền lãi cuối kỳ VND
  TÍNH LÃI

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp