Lãi suất gửi tiết kiệm Vietcombank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 12:05:24 25/01/2022

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại Vietcombank được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,10%
7 ngày 0,20%
14 ngày 0,20%
1 tháng 3,00%
2 tháng 3,00%
3 tháng 3,30%
6 tháng 4,00%
9 tháng 4,00%
12 tháng 5,50%
24 tháng 5,30%
36 tháng 5,30%
48 tháng 5,30%
60 tháng 5,30%

Lãi suất tiền gửi USD, EUR dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
USD EUR
Không kỳ hạn 0,00% 0,00%
7 ngày 0,00% 0,00%
14 ngày 0,00% 0,00%
1 tháng 0,00% 0,00%
2 tháng 0,00% 0,00%
3 tháng 0,00% 0,00%
6 tháng 0,00% 0,00%
9 tháng 0,00% 0,00%
12 tháng 0,00% 0,00%
24 tháng 0,00% 0,00%
36 tháng 0,00% 0,00%
48 tháng 0,00% 0,00%
60 tháng 0,00% 0,00%
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
https://www.vietcombank.com.vn/InterestRates/