Lãi suất gửi tiết kiệm VietCapitalBank mới nhất ngày hôm nay tháng 05/2022 - Cập nhật lúc 11:36:40 17/05/2022

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại VietCapitalBank được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất % / năm
1 tháng 3,90%
2 tháng 3,90%
3 tháng 3,90%
4 tháng 3,90%
5 tháng 3,90%
6 tháng 5,90%
7 tháng 5,90%
8 tháng 6,00%
9 tháng 6,20%
10 tháng 6,20%
11 tháng 6,20%
12 tháng 6,40%
15 tháng 6,50%
18 tháng 6,60%
24 tháng 6,80%
36 tháng 6,80%
48 tháng 6,80%
60 tháng 6,80%

Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất % / năm
1 tháng 0,00%
2 tháng 0,00%
3 tháng 0,00%
4 tháng 0,00%
5 tháng 0,00%
6 tháng 0,00%
7 tháng 0,00%
8 tháng 0,00%
9 tháng 0,00%
10 tháng 0,00%
11 tháng 0,00%
12 tháng 0,00%
15 tháng 0,00%
18 tháng 0,00%
24 tháng 0,00%
36 tháng 0,00%
48 tháng 0,00%
60 tháng 0,00%

Lãi suất tiền gửi EUR dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất % / năm
1 tháng 0,00%
2 tháng 0,00%
3 tháng 0,00%
4 tháng 0,00%
5 tháng 0,00%
6 tháng 0,00%
7 tháng 0,00%
8 tháng 0,00%
9 tháng 0,00%
10 tháng 0,00%
11 tháng 0,00%
12 tháng 0,00%
15 tháng 0,00%
18 tháng 0,00%
24 tháng 0,00%
36 tháng 0,00%
48 tháng 0,00%
60 tháng 0,00%

Bảng lãi suất ngân hàng VietCapitalBank đầy đủ

Bảng lãi suất đầy đủ, chi tiết nhất, cập nhật theo trang chính thức của VietCapitalBank. Tải về Ước tính khoản vay

 • tại đây

 • Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank)
  https://www.vietcapitalbank.com.vn/

  Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng

  Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022

  Bình luận

  TIN LÃI SUẤT NGÂN HÀNG

  Cách gửi tiết kiệm bằng vàng tại các ngân hàng lãi suất cao nhất hiện nay

  Cách gửi tiết kiệm bằng vàng tại các ngân hàng lãi suất cao nhất hiện nay

  09/07/20 trong - Tin lãi suất