Lãi suất gửi tiết kiệm VIB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 13:01:03 23/09/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại VIB được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Từ 10 - 100 triệu Từ 100 triệu - 1 tỷ Từ 1 tỷ - 5 tỷ Trên 5 tỷ
7 ngày 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
14 ngày 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
21 ngày 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
1 tháng 3,60% 3,60% 3,70% 3,70%
2 tháng 3,60% 3,60% 3,70% 3,70%
3 tháng 3,60% 3,90% 3,90% 3,90%
4 tháng 3,60% 3,90% 3,90% 3,90%
5 tháng 3,60% 3,90% 3,90% 3,90%
6 tháng 5,30% 5,30% 5,40% 5,40%
7 tháng 5,40% 5,40% 5,50% 5,50%
8 tháng 5,40% 5,40% 5,50% 5,50%
9 tháng 5,40% 5,40% 5,50% 5,50%
10 tháng 5,40% 5,40% 5,50% 5,50%
11 tháng 5,40% 5,40% 5,50% 5,50%
14 tháng - 6,70% - 6,70%
15 tháng 5,90% 5,90% 6,00% 6,00%
18 tháng 6,10% 6,10% 6,20% 6,20%
24 tháng 6,20% 6,20% 6,30% 6,30%
36 tháng 6,20% 6,20% 6,30% 6,30%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Online

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Từ 10 - 100 triệu Từ 100 triệu - 1 tỷ Từ 1 tỷ - 5 tỷ Trên 5 tỷ
7 ngày 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
14 ngày 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
21 ngày 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
1 tháng 3,60% 3,60% 3,70% 3,70%
2 tháng 3,60% 3,60% 3,70% 3,70%
3 tháng 3,60% 3,90% 3,90% 3,90%
4 tháng 3,60% 3,90% 3,90% 3,90%
5 tháng 3,60% 3,90% 3,90% 3,90%
6 tháng 5,30% 5,30% 5,40% 5,40%
7 tháng 5,40% 5,40% 5,50% 5,50%
8 tháng 5,40% 5,40% 5,50% 5,50%
9 tháng 5,40% 5,40% 5,50% 5,50%
10 tháng 5,40% 5,40% 5,50% 5,50%
11 tháng 5,40% 5,40% 5,50% 5,50%
14 tháng - 6,70% - 6,70%
15 tháng 5,90% 5,90% 6,00% 6,00%
18 tháng 6,10% 6,10% 6,20% 6,20%
24 tháng 6,20% 6,20% 6,30% 6,30%
36 tháng 6,20% 6,20% 6,30% 6,30%

Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ (USD, EUR, AUD) dành cho khách hàng cá nhân

Lãi suất: %/năm (Một năm 365 ngày)

Kỳ hạn Lãi suất cuối kỳ
USD EUR AUD
7 ngày 0,00% - 0,10%
1 tháng 0,00% 0,10% 0,70%
2 tháng 0,00% 0,10% -
3 tháng 0,00% 0,10% 0,70%
6 tháng 0,00% 0,20% 0,90%
9 tháng 0,00% 0,20% -
12 tháng 0,00% 0,20% 0,90%
18 tháng 0,00% - -
24 tháng 0,00% - 1,10%
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - VIB
https://vib.com.vn/wps/portal/vn/product-landing/tai-khoan-ngan-hang/

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp