Lãi suất gửi tiết kiệm VIB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 22:31:41 16/05/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại VIB được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Từ 10 - 100 triệu Từ 100 triệu - 1 tỷ Từ 1 tỷ - 5 tỷ Trên 5 tỷ
7 ngày 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
14 ngày 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
21 ngày 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
1 tháng 3,60% 3,60% 3,70% 3,70%
2 tháng 3,60% 3,60% 3,70% 3,70%
3 tháng 3,60% 3,60% 3,70% 3,70%
4 tháng 3,60% 3,60% 3,70% 3,70%
5 tháng 3,60% 3,60% 3,70% 3,70%
6 tháng 5,30% 5,30% 5,40% 5,40%
7 tháng 5,40% 5,40% 5,50% 5,50%
8 tháng 5,40% 5,40% 5,50% 5,50%
9 tháng 5,40% 5,40% 5,50% 5,50%
10 tháng 5,40% 5,40% 5,50% 5,50%
11 tháng 5,40% 5,40% 5,50% 5,50%
14 tháng - 6,70% - 6,70%
15 tháng 5,90% 5,90% 6,00% 6,00%
18 tháng 6,10% 6,10% 6,20% 6,20%
24 tháng 6,20% 6,20% 6,30% 6,30%
36 tháng 6,20% 6,20% 6,30% 6,30%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Online

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Từ 10 - 100 triệu Từ 100 triệu - 1 tỷ Từ 1 tỷ - 5 tỷ Trên 5 tỷ
7 ngày 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
14 ngày 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
21 ngày 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
1 tháng 3,60% 3,60% 3,70% 3,70%
2 tháng 3,60% 3,60% 3,70% 3,70%
3 tháng 3,60% 3,60% 3,70% 3,70%
4 tháng 3,60% 3,60% 3,70% 3,70%
5 tháng 3,60% 3,60% 3,70% 3,70%
6 tháng 5,30% 5,30% 5,40% 5,40%
7 tháng 5,40% 5,40% 5,50% 5,50%
8 tháng 5,40% 5,40% 5,50% 5,50%
9 tháng 5,40% 5,40% 5,50% 5,50%
10 tháng 5,40% 5,40% 5,50% 5,50%
11 tháng 5,40% 5,40% 5,50% 5,50%
14 tháng - 6,70% - 6,70%
15 tháng 5,90% 5,90% 6,00% 6,00%
18 tháng 6,10% 6,10% 6,20% 6,20%
24 tháng 6,20% 6,20% 6,30% 6,30%
36 tháng 6,20% 6,20% 6,30% 6,30%

Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ (USD, EUR, AUD) dành cho khách hàng cá nhân

Lãi suất: %/năm (Một năm 365 ngày)

Kỳ hạn Lãi suất cuối kỳ
USD EUR AUD
7 ngày 0,00% - 0,10%
1 tháng 0,00% 0,10% 0,70%
2 tháng 0,00% 0,10% -
3 tháng 0,00% 0,10% 0,70%
6 tháng 0,00% 0,20% 0,90%
9 tháng 0,00% 0,20% -
12 tháng 0,00% 0,20% 0,90%
18 tháng 0,00% - -
24 tháng 0,00% - 1,10%
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - VIB
https://vib.com.vn/wps/portal/vn/product-landing/tai-khoan-ngan-hang/

Công cụ tính lãi tiết kiệm VIB

Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.

Nhập số tiền VND
Nhập kỳ hạn tính lãi
Lãi suất % năm
Tiền lãi cuối kỳ VND
  TÍNH LÃI

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp