Lãi suất gửi tiết kiệm Sea Bank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 12:39:00 23/09/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại Sea Bank được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Cuối Kỳ Hàng Tháng
7 ngày 0,20% -
14 ngày 0,20% -
21 ngày 0,20% -
1 tháng 3,50% -
2 tháng 3,50% -
3 tháng 3,60% 3,59%
4 tháng 3,60% -
5 tháng 3,60% -
6 tháng 5,40% 5,88%
7 tháng 5,40% -
8 tháng 5,50% -
9 tháng 5,70% 5,98%
10 tháng 5,85% -
11 tháng 6,05% -
12 tháng 6,10% 6,08%
15 tháng 6,10% 6,17%
18 tháng 6,15% 6,13%
24 tháng 6,20% 6,08%
36 tháng 6,25% 5,97%

Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Cuối Kỳ Hàng Tháng
7 ngày 0,00% -
14 ngày 0,00% -
21 ngày 0,00% -
1 tháng 0,00% -
2 tháng 0,00% -
3 tháng 0,00% 0,00%
4 tháng 0,00% -
5 tháng 0,00% -
6 tháng 0,00% 0,00%
7 tháng 0,00% -
8 tháng 0,00% -
9 tháng 0,00% 0,00%
10 tháng 0,00% -
11 tháng 0,00% -
12 tháng 0,00% 0,00%
15 tháng 0,00% 0,00%
18 tháng 0,00% 0,00%
24 tháng 0,00% 0,00%
36 tháng 0,00% 0,00%

Lãi suất tiền gửi EUR dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Cuối Kỳ Hàng Tháng
7 ngày 0,20% -
14 ngày 0,30% -
21 ngày 0,40% -
1 tháng 0,50% -
2 tháng 0,60% -
3 tháng 0,70% 0,69%
4 tháng 0,72% -
5 tháng 0,74% -
6 tháng 0,76% 0,79%
7 tháng 0,78% -
8 tháng 0,80% -
9 tháng 0,82% 0,79%
10 tháng 0,84% -
11 tháng 0,86% -
12 tháng 0,88% 0,89%
15 tháng 0,92% -
18 tháng 0,94% -
24 tháng 0,96% -
36 tháng 0,98% -
Ngân hàng Thương mại TNHH Đông Nam Á - SeABank
https://www.seabank.com.vn/site#/interest

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp