Lãi suất gửi tiết kiệm Sea Bank mới nhất ngày hôm nay tháng 05/2022 - Cập nhật lúc 11:11:31 17/05/2022

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại Sea Bank được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Cuối Kỳ Hàng Tháng
7 ngày 0,20% -
14 ngày 0,20% -
21 ngày 0,20% -
1 tháng 3,70% -
2 tháng 3,70% -
3 tháng 3,70% 3,69%
4 tháng 3,70% -
5 tháng 3,70% -
6 tháng 5,40% 5,88%
7 tháng 5,40% -
8 tháng 5,50% -
9 tháng 5,70% 5,98%
10 tháng 5,85% -
11 tháng 6,05% -
12 tháng 6,10% 6,08%
15 tháng 6,10% 6,17%
18 tháng 6,15% 6,13%
24 tháng 6,20% 6,08%
36 tháng 6,25% 5,97%

Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Cuối Kỳ Hàng Tháng
7 ngày 0,00% -
14 ngày 0,00% -
21 ngày 0,00% -
1 tháng 0,00% -
2 tháng 0,00% -
3 tháng 0,00% 0,00%
4 tháng 0,00% -
5 tháng 0,00% -
6 tháng 0,00% 0,00%
7 tháng 0,00% -
8 tháng 0,00% -
9 tháng 0,00% 0,00%
10 tháng 0,00% -
11 tháng 0,00% -
12 tháng 0,00% 0,00%
15 tháng 0,00% 0,00%
18 tháng 0,00% 0,00%
24 tháng 0,00% 0,00%
36 tháng 0,00% 0,00%

Lãi suất tiền gửi EUR dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Cuối Kỳ Hàng Tháng
7 ngày 0,00% -
14 ngày 0,00% -
21 ngày 0,00% -
1 tháng 0,00% -
2 tháng 0,00% -
3 tháng 0,00% 0,00%
4 tháng 0,00% -
5 tháng 0,00% -
6 tháng 0,00% 0,00%
7 tháng 0,00% -
8 tháng 0,00% -
9 tháng 0,00% 0,00%
10 tháng 0,00% -
11 tháng 0,00% -
12 tháng 0,00% 0,00%
15 tháng 0,00% -
18 tháng 0,00% -
24 tháng 0,00% -
36 tháng 0,00% -
Ngân hàng Thương mại TNHH Đông Nam Á - SeABank
https://www.seabank.com.vn/site#/interest

Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng

Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022

Bình luận

TIN LÃI SUẤT NGÂN HÀNG

Cách gửi tiết kiệm bằng vàng tại các ngân hàng lãi suất cao nhất hiện nay

Cách gửi tiết kiệm bằng vàng tại các ngân hàng lãi suất cao nhất hiện nay

09/07/20 trong - Tin lãi suất