Lãi suất gửi tiết kiệm SCB mới nhất ngày hôm nay tháng 02/2023 - Cập nhật lúc 16:20:42 04/02/2023

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại SCB được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Năm Hàng 6 tháng Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn - - - - 1,00% -
1 tháng 6,00% - - - - 5,80%
2 tháng 6,00% - - - 5,92% 5,81%
3 tháng 6,00% - - - 5,93% 5,82%
4 tháng 6,00% - - - 5,94% 5,83%
5 tháng 6,00% - - - 5,95% 5,84%
6 tháng 7,80% - - 7,65% 7,64% 7,49%
7 tháng 7,90% - - - 7,71% 7,53%
8 tháng 8,00% - - - 7,78% 7,57%
9 tháng 8,10% - - 7,86% 7,85% 7,62%
10 tháng 8,20% - - - 7,92% 7,66%
11 tháng 8,30% - - - 7,99% 7,69%
12 tháng 9,95% - 9,71% 9,50% 9,48% 9,03%
15 tháng 9,60% - - 9,07% 9,06% 8,55%
18 tháng 9,60% - 9,17% 8,98% 8,96% 8,37%
24 tháng 9,60% 9,18% 8,98% 8,79% 8,77% 8,03%
36 tháng 9,60% 8,80% 8,62% 8,44% 8,43% 7,43%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Lãi suất
Lãi trả trước Lãi hàng tháng Lãi cuối kỳ
1 tháng 5,80% - 6,00%
2 tháng 5,81% 5,92% 6,00%
3 tháng 5,82% 5,93% 6,00%
4 tháng 5,83% 5,94% 6,00%
5 tháng 5,84% 5,95% 6,00%
6 tháng 9,41% 9,68% 9,90%
7 tháng 9,34% 9,64% 9,90%
8 tháng 9,27% 9,61% 9,90%
9 tháng 9,20% 9,57% 9,90%
10 tháng 9,13% 9,53% 9,90%
11 tháng 9,06% 9,49% 9,90%
12 tháng 9,03% 9,48% 9,95%
13 tháng 8,96% 9,47% 9,95%
15 tháng 8,83% 9,39% 9,95%
18 tháng 8,64% 9,29% 9,95%
24 tháng 8,28% 9,09% 9,95%
36 tháng 7,64% 8,72% 9,95%

Lưu ý: Bảng giá gửi tiết kiệm ONLINE đã bao gồm lãi suất ưu đãi cộng thêm
Chú thích:
    1,5 - 4 tỷ: Tiền gửi lớn hơn hoặc bằng 1,5 Tỷ và nhỏ hơn 4 Tỷ.
    4 - 10 tỷ: Tiền gửi nhiêu hơn hoặc bằng 4 Tỷ và nhỏ hơn 10 Tỷ.

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - SCB.
https://www.scb.com.vn/vie/lai-suat

Công cụ tính lãi tiết kiệm SCB

Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.

Số tiền gửi (VND) VND
Kỳ hạn gửi
Lãi suất (% năm) % năm
  TÍNH LÃI

Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)

...
Tiền gửi ...
Tiền lãi ...
Tổng tiền gốc lãi ...

Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng

Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023

Bình luận

TIN LÃI SUẤT NGÂN HÀNG

Cách gửi tiết kiệm bằng vàng tại các ngân hàng lãi suất cao nhất hiện nay

Cách gửi tiết kiệm bằng vàng tại các ngân hàng lãi suất cao nhất hiện nay

09/07/20 trong - Tin lãi suất