Lãi suất gửi tiết kiệm Saigonbank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 12:02:05 23/09/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại Saigonbank được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0,20% - - -
7 ngày 0,20% - - -
14 ngày 0,20% - - -
1 tháng 3,10% - 3,10% 3,09%
2 tháng 3,20% - 3,20% 3,19%
3 tháng 3,40% 3,40% 3,39% 3,37%
4 tháng 3,40% - 3,38% 3,36%
5 tháng 3,40% - 3,38% 3,35%
6 tháng 4,70% 4,68% 4,66% 4,60%
7 tháng 4,70% - 4,65% 4,58%
8 tháng 4,70% - 4,64% 4,56%
9 tháng 4,70% 4,65% 4,63% 4,54%
10 tháng 4,70% - 4,62% 4,53%
11 tháng 4,70% - 4,61% 4,51%
12 tháng 5,60% 5,49% 5,47% 5,31%
13 tháng 6,20% - 6,02% 5,81%
18 tháng 5,80% 5,60% 5,57% 5,33%
24 tháng 5,80% 5,52% 5,50% 5,19%
36 tháng 5,80% 5,38% 5,36% 4,94%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank).
https://www.saigonbank.com.vn/vi/truy-cap-nhanh/lai-suat

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp