Lãi suất gửi tiết kiệm PVcom Bank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 12:23:54 23/09/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại PVcom Bank được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
7 ngày 0,20% - - -
14 ngày 0,20% - - -
21 ngày 0,20% - - -
1 tháng 3,90% - - 3,88%
2 tháng 3,90% - 3,89% 3,87%
3 tháng 3,90% - 3,88% 3,86%
4 tháng 3,90% - 3,88% 3,84%
5 tháng 3,90% - 3,87% 3,83%
6 tháng 5,60% 5,55% 5,53% 5,44%
7 tháng 5,75% - 5,66% 5,56%
8 tháng 5,75% - 5,65% 5,53%
9 tháng 5,85% 5,66% 5,64% 5,51%
10 tháng 5,95% - 5,62% 5,48%
11 tháng 6,05% - 5,61% 5,46%
12 tháng 6,20% 6,06% 6,03% 5,83%
13 tháng 6,20% - - 5,80%
15 tháng 6,55% 6,34% 6,31% -
18 tháng 6,55% 6,29% 6,26% 5,96%
24 tháng 6,60% 6,24% 6,21% 5,83%
36 tháng 6,65% 6,10% 6,07% 5,54%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
7 ngày 0,20% - - -
14 ngày 0,20% - - -
21 ngày 0,20% - - -
1 tháng 4,00% - - 3,98%
2 tháng 4,00% - 3,99% 3,97%
3 tháng 4,00% - 3,98% 3,96%
4 tháng 4,00% - 3,98% 3,94%
5 tháng 4,00% - 3,97% 3,93%
6 tháng 6,00% 5,94% 5,92% 5,82%
7 tháng 6,15% - 6,05% 5,93%
8 tháng 6,15% - 6,04% 5,90%
9 tháng 6,15% 6,05% 6,02% 5,87%
10 tháng 6,15% - 6,01% 5,85%
11 tháng 6,15% - 5,99% 5,82%
12 tháng 6,60% 6,43% 6,40% 6,19%
18 tháng 6,95% 6,65% 6,62% 6,29%
24 tháng 7,00% 6,59% 6,56% 6,14%
36 tháng 7,05% 6,44% 6,41% 5,81%
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank).
https://www.pvcombank.com.vn/bieu-lai-suat.html

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp