Lãi suất gửi tiết kiệm PVcom Bank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 06:42:17 19/06/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại PVcom Bank được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
7 ngày 0,20% - - -
14 ngày 0,20% - - -
21 ngày 0,20% - - -
1 tháng 3,90% - - 3,88%
2 tháng 3,90% - 3,89% 3,87%
3 tháng 3,90% - 3,88% 3,86%
4 tháng 3,90% - 3,88% 3,84%
5 tháng 3,90% - 3,87% 3,83%
6 tháng 5,60% 5,55% 5,53% 5,44%
7 tháng 5,75% - 5,66% 5,56%
8 tháng 5,75% - 5,65% 5,53%
9 tháng 5,75% 5,66% 5,64% 5,51%
10 tháng 5,75% - 5,62% 5,48%
11 tháng 5,75% - 5,61% 5,46%
12 tháng 6,20% 6,06% 6,03% 5,83%
13 tháng 6,20% - - 5,80%
15 tháng 6,55% 6,34% 6,31% -
18 tháng 6,55% 6,29% 6,26% 5,96%
24 tháng 6,60% 6,24% 6,21% 5,83%
36 tháng 6,65% 6,10% 6,07% 5,54%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
7 ngày 0,20% - - -
14 ngày 0,20% - - -
21 ngày 0,20% - - -
1 tháng 3,90% - - 3,88%
2 tháng 3,90% - 3,89% 3,87%
3 tháng 3,90% - 3,88% 3,86%
4 tháng 3,90% - 3,88% 3,84%
5 tháng 3,90% - 3,87% 3,83%
6 tháng 5,80% 5,75% 5,73% 5,63%
7 tháng 5,95% - 5,86% 5,75%
8 tháng 5,95% - 5,84% 5,72%
9 tháng 5,95% 5,85% 5,83% 5,69%
10 tháng 5,95% - 5,82% 5,66%
11 tháng 5,95% - 5,80% 5,64%
12 tháng 6,40% 6,24% 6,21% 6,01%
15 tháng 0% 0% 0% -
18 tháng 6,75% 6,47% 6,44% 6,12%
24 tháng 6,75% 6,37% 6,34% 5,94%
36 tháng 6,80% 6,23% 6,20% 5,64%
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank).
https://www.pvcombank.com.vn/bieu-lai-suat.html

Công cụ tính lãi tiết kiệm PVcomBank

Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.

Nhập số tiền VND
Nhập kỳ hạn tính lãi
Lãi suất % năm
Tiền lãi cuối kỳ VND
  TÍNH LÃI

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp