Lãi suất gửi tiết kiệm NCB Bank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 08:15:06 19/06/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại NCB Bank được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
Cuối Kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ
Không kỳ hạn - 0,10% - - - -
7 ngày 0,10% - - - - -
14 ngày 0,10% - - - - -
1 tháng 3,80% - - - - 3,78%
2 tháng 3,80% 3,79% - - - 3,77%
3 tháng 3,80% 3,78% - - - 3,76%
4 tháng 3,80% 3,78% - - - 3,75%
5 tháng 3,80% 3,77% - - - 3,74%
6 tháng 6,20% 6,12% 6,15% - - 6,01%
7 tháng 6,10% 6,00% - - - 5,89%
8 tháng 6,15% 6,04% - - - 5,90%
9 tháng 6,20% 6,07% 6,10% - - 5,92%
10 tháng 6,25% 6,10% - - - 5,94%
11 tháng 6,30% 6,14% - - - 5,95%
12 tháng 6,40% 6,21% 6,25% 6,30% - 6,01%
13 tháng 6,70% 6,48% - - - 6,24%
15 tháng 6,75% 6,49% 6,53% - - 6,22%
18 tháng 6,80% 6,49% 6,52% 6,58% - 6,17%
24 tháng 6,80% 6,39% 6,42% 6,48% 6,58% 5,98%
30 tháng 6,80% 6,29% 6,32% 6,38% - 5,81%
36 tháng 6,80% 6,20% 6,23% 6,29% 6,38% 5,64%
60 tháng 6,80% 5,86% 5,89% 5,94% 6,03% 5,07%

Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ USD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
Cuối Kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ
Không kỳ hạn - 0,00% - - - -
7 ngày 0,00% - - - - -
14 ngày 0,00% - - - - -
1 tháng 0,00% - - - - 0,00%
2 tháng 0,00% 0,00% - - - 0,00%
3 tháng 0,00% 0,00% - - - 0,00%
6 tháng 0,00% 0,00% 0,00% - - 0,00%
9 tháng 0,00% 0,00% 0,00% - - 0,00%
12 tháng 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00%
13 tháng 0,00% 0,00% - - - 0,00%
18 tháng 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00%
24 tháng 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
36 tháng 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60 tháng 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân - NCB.
https://www.ncb-bank.vn/vi/lai-suat-tien-gui

Công cụ tính lãi tiết kiệm NCB

Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.

Nhập số tiền VND
Nhập kỳ hạn tính lãi
Lãi suất % năm
Tiền lãi cuối kỳ VND
  TÍNH LÃI

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp