Lãi suất gửi tiết kiệm Nam A Bank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 12:54:42 23/09/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại Nam A Bank được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Lãi suất
Cuối kỳ Trả trước Hàng tháng Hàng quý Hàng 6 tháng
Không kỳ hạn 0,10% - - - -
7 ngày 0,20% - - - -
14 ngày 0,20% - - - -
21 ngày 0,20% - - - -
1 tháng 3,95% 3,93% - - -
2 tháng 3,95% 3,92% 3,94% - -
3 tháng 3,95% 3,91% 3,93% - -
4 tháng 3,95% 3,89% 3,93% - -
5 tháng 3,95% 3,88% 3,92% - -
6 tháng 6,00% 5,82% 5,92% 5,95% -
7 tháng 6,00% 5,79% 5,91% - -
8 tháng 6,00% 5,76% 5,89% - -
9 tháng 6,00% 5,74% 5,88% 5,91% -
10 tháng 6,00% 5,71% 5,86% - -
11 tháng 6,00% 5,68% 5,85% - -
12 tháng 6,10% 5,74% 5,93% 5,96% 6,00%
13 tháng - 5,72% 5,92% - -
14 tháng 6,60% 6,12% 6,37% - -
15 tháng 6,60% 6,09% 6,35% 6,39% -
16 tháng 6,60% 6,06% 6,34% - -
17 tháng 6,60% 6,03% 6,32% - -
18 tháng 6,70% 6,08% 6,40% 6,43% 6,48%
19 tháng 6,70% 6,05% 6,38% - -
20 tháng 6,70% 6,02% 6,36% - -
21 tháng 6,70% 5,99% 6,35% 6,38% -
22 tháng 6,70% 5,96% 6,33% - -
23 tháng 6,70% 5,93% 6,33% - -
24 tháng - 5,90% 6,30% 6,33% 6,38%
25 tháng 6,50% 5,72% 6,11% - -
26 tháng 6,50% 5,69% 6,09% - -
27 tháng 6,50% 5,67% 6,08% 6,11% -
28 tháng 6,50% 5,64% 6,06% - -
29 tháng 6,50% 5,61% 6,05% - -
30 tháng 6,40% 5,51% 5,95% 5,98% 6,02%
31 tháng 6,40% 5,49% 5,93% - -
32 tháng 6,40% 5,46% 5,92% - -
33 tháng 6,40% 5,44% 5,90% 5,93% -
34 tháng 5,90% 5,05% 5,46% - -
35 tháng 5,90% 5,03% 5,45% - -
36 tháng 5,90% 5,01% 5,44% 5,46% 5,50%

Ghi chú: Lãi suất kỳ hạn 13 tháng ở bảng trên chỉ áp dụng với lượng tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên. Đối với các khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng gửi kỳ hạn 13 tháng sẽ áp dụng lãi suất kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Lãi suất
7 ngày 0,20%
14 ngày 0,20%
21 ngày 0,20%
1 tháng 3,95%
2 tháng 3,95%
3 tháng 3,95%
4 tháng 4,00%
5 tháng 4,00%
6 tháng 6,40%
7 tháng 6,50%
8 tháng 6,50%
9 tháng 6,50%
10 tháng 6,50%
11 tháng 6,50%
12 tháng 6,80%
13 tháng 6,80%
14 tháng 6,80%
15 tháng 6,80%
16 tháng 6,80%
17 tháng 6,80%
18 tháng 6,80%
24 tháng 6,80%
36 tháng 6,80%

Ghi chú: Khách hàng rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn.

Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ (USD, EUR, AUD) dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất cuối kỳ
USD EUR AUD
Không kỳ hạn 0,00% 0,00% 0,00%
Có kỳ hạn 0,00% 0,00% 0,00%

Ghi chú: Khách hàng rút trước hạn tiền gửi USD hưởng lãi suất không kỳ hạn là 0.00%/năm.

Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á - Nam Á Bank.
https://namabank.com.vn/lai-suat

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp