Lãi suất gửi tiết kiệm MBBank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 11:08:31 25/01/2022

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại MBBank được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,10%
7 ngày 0,20%
14 ngày 0,20%
21 ngày 0,20%
1 tháng 2,50%
2 tháng 2,60%
3 tháng 3,20%
4 tháng 3,20%
5 tháng 3,30%
6 tháng 4,25%
7 tháng 4,40%
8 tháng 4,40%
9 tháng 4,60%
10 tháng 4,70%
11 tháng 4,70%
12 tháng 4,85%
13 tháng 5,10%
15 tháng 5,40%
18 tháng 5,50%
24 tháng 5,35%
36 tháng 6,20%
48 tháng 6,20%
60 tháng 6,20%

Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,00%
1 tháng 0,00%
2 tháng 0,00%
3 tháng 0,00%
6 tháng 0,00%
9 tháng 0,00%
12 tháng 0,00%
24 tháng 0,00%
Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - MBBank.
https://mbbank.com.vn/Fee