Lãi suất gửi tiết kiệm MBBank mới nhất ngày hôm nay tháng 02/2023 - Cập nhật lúc 15:05:34 04/02/2023

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại MBBank được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,20%
7 ngày 0,50%
14 ngày 0,50%
21 ngày 0,50%
1 tháng 4,00%
2 tháng 4,00%
3 tháng 4,80%
4 tháng 4,80%
5 tháng 4,80%
6 tháng 5,70%
7 tháng 5,70%
8 tháng 5,70%
9 tháng 5,80%
10 tháng 6,10%
11 tháng 6,20%
12 tháng 6,80%
13 tháng 6,90%
15 tháng 7,00%
18 tháng 7,00%
24 tháng 7,10%
36 tháng 7,20%
48 tháng 7,30%
60 tháng 7,40%

Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,00%
1 tháng 0,00%
2 tháng 0,00%
3 tháng 0,00%
4 tháng 0,00%
5 tháng 0,00%
6 tháng 0,00%
7 tháng 0,00%
8 tháng 0,00%
9 tháng 0,00%
10 tháng 0,00%
11 tháng 0,00%
12 tháng 0,00%
24 tháng 0,00%
36 tháng 0,00%
48 tháng 0,00%
60 tháng 0,00%

Lãi suất tiền gửi EUR dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,80%
1 tháng 1,00%
2 tháng 1,00%
3 tháng 1,00%
4 tháng -
5 tháng -
6 tháng 1,00%
7 tháng -
8 tháng -
9 tháng 1,00%
10 tháng -
11 tháng -
12 tháng 1,00%
24 tháng 1,00%
36 tháng -
48 tháng -
60 tháng -

Lãi suất tiền gửi AUD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 1,00%
1 tháng 1,00%
2 tháng 1,00%
3 tháng 1,00%
4 tháng -
5 tháng -
6 tháng 1,20%
7 tháng -
8 tháng -
9 tháng 1,20%
10 tháng -
11 tháng -
12 tháng 2,00%
24 tháng 2,00%
36 tháng -
48 tháng -
60 tháng -

Lãi suất tiền gửi GBP dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 1,00%
1 tháng 1,00%
2 tháng 1,00%
3 tháng 1,00%
4 tháng -
5 tháng -
6 tháng 1,00%
7 tháng -
8 tháng -
9 tháng 1,00%
10 tháng -
11 tháng -
12 tháng 1,50%
24 tháng 1,50%
36 tháng -
48 tháng -
60 tháng -
Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - MBBank.
https://mbbank.com.vn/Fee

Công cụ tính lãi tiết kiệm MB

Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.

Số tiền gửi (VND) VND
Kỳ hạn gửi
Lãi suất (% năm) % năm
  TÍNH LÃI

Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)

...
Tiền gửi ...
Tiền lãi ...
Tổng tiền gốc lãi ...

Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng

Cập nhật lúc 08:00:24 04/02/2023

Bình luận

TIN LÃI SUẤT NGÂN HÀNG

Cách gửi tiết kiệm bằng vàng tại các ngân hàng lãi suất cao nhất hiện nay

Cách gửi tiết kiệm bằng vàng tại các ngân hàng lãi suất cao nhất hiện nay

09/07/20 trong - Tin lãi suất