Lãi suất gửi tiết kiệm Maritime Bank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 13:11:41 23/09/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại Maritime Bank được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng Lãi trả trước
1 tháng 3,00% - 2,85%
2 tháng 3,50% 2,95% 2,95%
3 tháng 3,80% 3,45% 3,45%
4 tháng 3,80% 3,45% 3,45%
5 tháng 3,80% 3,45% 3,45%
6 tháng 5,00% 4,90% 4,75%
7 tháng 5,30% 5,10% 5,05%
8 tháng 5,30% 5,10% 5,05%
9 tháng 5,30% 5,10% 5,05%
10 tháng 5,30% 5,20% 5,20%
11 tháng 5,30% 5,20% 5,20%
12 (**) 5,60% 5,30% 5,20%
13 (***) 5,60% 5,30% 5,20%
15 tháng 5,60% 5,30% 5,20%
18 tháng 5,60% 5,30% 5,20%
24 tháng 5,60% 5,30% 5,20%
36 tháng 5,60% 5,30% 5,20%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Online

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng Lãi trả trước
1 tháng 3,50% - 3,35%
2 tháng 3,50% 3,45% 3,45%
3 tháng 3,80% 3,75% 3,75%
4 tháng 3,80% 3,75% 3,75%
5 tháng 3,80% 3,75% 3,75%
6 tháng 5,50% 5,40% 5,25%
7 tháng 5,80% 5,60% 5,55%
8 tháng 5,80% 5,60% 5,55%
9 tháng 5,80% 5,60% 5,55%
10 tháng 5,80% 5,70% 5,70%
11 tháng 5,80% 5,70% 5,70%
12 tháng 6,10% 5,80% 5,70%
13 tháng 6,10% 5,80% 5,70%
15 tháng 6,10% 5,80% 5,70%
18 tháng 6,10% 5,80% 5,70%
24 tháng 6,10% 5,80% 5,70%
36 tháng 6,10% 5,80% 5,70%

Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ (USD, EUR, GBP, CAD, AUD, JPY, SGD) dành cho khách hàng cá nhân

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ
USD EUR GBP CAD AUD JPY SGD
1 tháng 0,00% 0,20% 0,15% 0,30% 1,50% 0,15% 0,15%
2 tháng 0,00% 0,30% 0,15% 0,40% 1,60% 0,15% 0,15%
3 tháng 0,00% 0,40% 0,20% 0,50% 1,70% 0,20% 0,20%
6 tháng 0,00% 0,40% 0,20% 0,50% 1,70% 0,20% 0,20%
12 tháng 0,00% 0,40% 0,20% 0,50% 1,70% 0,20% 0,20%
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Maritime Bank
https://www.msb.com.vn/Bieu-phi-va-Lai-suat/1177/3/Lai-suat

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp