Lãi suất gửi tiết kiệm KienLongBank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 12:57:11 23/09/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại KienLongBank được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Lãi suất
Cuối kỳ Trả trước Hàng tháng Hàng quý Hàng 6 tháng Hàng năm
Không kỳ hạn 0,20% - - - - -
7 ngày 0,20% - - - - -
14 ngày 0,20% - - - - -
21 ngày 0,20% - - - - -
1 tháng 3,10% 3,09% - - - -
2 tháng 3,30% 3,28% 3,30% - - -
3 tháng 3,40% 3,37% 3,39% - - -
4 tháng 3,40% 3,36% 3,39% - - -
5 tháng 3,40% 3,35% 3,38% - - -
6 tháng 5,60% 5,45% 5,54% 5,56% - -
7 tháng 5,60% 5,42% 5,52% - - -
8 tháng 5,70% 5,49% 5,61% - - -
9 tháng 5,70% 5,47% 5,59% 5,62% - -
10 tháng 5,80% 5,53% 5,68% - - -
11 tháng 5,80% 5,51% 5,66% - - -
12 tháng 6,50% 6,10% 6,31% 6,35% 6,40% -
13 tháng 6,60% 6,16% 6,39% - - -
15 tháng 6,70% 6,18% 6,45% 6,49% - -
17 tháng 6,70% 6,12% 6,42% - - -
18 tháng 6,75% 6,13% 6,45% 6,48% 6,53% -
24 tháng 6,75% 5,95% 6,35% 6,38% 6,43% 6,54%
36 tháng 6,75% 5,61% 6,16% 6,19% 6,24% 6,34%
60 tháng 6,55% 4,93% 5,68% 5,71% 5,75% 5,83%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Lãi suất
1 tháng 3,20%
2 tháng 3,40%
3 tháng 3,50%
6 tháng 5,70%
9 tháng 5,80%
12 tháng 6,60%
13 tháng 6,70%
15 tháng 6,80%
18 tháng 6,85%
24 tháng 6,85%
36 tháng 6,85%
Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long - Kiên Long Bank.
https://kienlongbank.com/lai-suat

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp