Lãi suất gửi tiết kiệm GPBank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 12:11:08 23/09/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại GPBank được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Lãi trả trước Hàng Tháng Hàng Quý Hàng 6 tháng Hàng Năm
Không kỳ hạn 0,20% - - - - -
7 ngày 0,20% - - - - -
14 ngày 0,20% - - - - -
21 ngày 0,20% - - - - -
1 tháng 4,00% 3,99% - - - -
2 tháng 4,00% 3,97% 3,99% - - -
3 tháng 4,00% 3,96% 3,99% - - -
4 tháng 4,00% 3,95% 3,98% - - -
5 tháng 4,00% 3,93% 3,97% - - -
6 tháng 5,70% 5,54% 5,63% 5,66% - -
7 tháng 5,75% 5,56% 5,67% - - -
8 tháng 5,75% 5,54% 5,66% - - -
9 tháng 5,80% 5,56% 5,69% 5,72% - -
12 tháng 5,90% 5,57% 5,75% 5,77% 5,82% -
13 tháng 6,00% 5,63% 5,83% - - -
15 tháng 5,90% 5,49% 5,71% 5,73% - -
18 tháng 5,90% 5,42% 5,67% 5,69% 5,73% -
24 tháng 5,90% 5,28% 5,59% 5,62% 5,66% 5,74%
36 tháng 5,90% 5,01% 5,44% 5,47% 5,51% 5,58%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Lãi cuối kỳ
Không kỳ hạn 0,20%
7 ngày 0,20%
14 ngày 0,20%
21 ngày 0,20%
1 tháng 4,00%
2 tháng 4,00%
3 tháng 4,00%
4 tháng 4,00%
5 tháng 4,00%
6 tháng 5,70%
7 tháng 5,75%
8 tháng 5,75%
9 tháng 5,80%
12 tháng 5,90%
13 tháng 6,00%
15 tháng 5,90%
18 tháng 5,90%
24 tháng 5,90%
36 tháng 5,90%
Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu - GPBank.
https://www.gpbank.com.vn/InterestDetail

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp