Lãi suất gửi tiết kiệm CB mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 13:21:27 23/09/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại CB được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Cuối Kỳ Hàng Tháng Hàng Quý Trả trước
Không kỳ hạn 0,20% - - -
7 ngày 0,20% - - -
14 ngày 0,20% - - -
21 ngày 0,20% - - -
1 tháng 3,50% - - 3,48%
2 tháng 3,50% 3,49% - 3,47%
3 tháng 3,75% 3,73% - 3,71%
4 tháng 3,75% 3,73% - 3,70%
5 tháng 3,75% 3,72% - 3,69%
6 tháng 6,25% 6,16% 6,19% 6,05%
7 tháng 6,25% 6,15% - 6,02%
8 tháng 6,25% 6,13% - 5,99%
9 tháng 6,35% 6,22% 6,25% 6,06%
10 tháng 6,35% 6,20% - 6,03%
11 tháng 6,35% 6,19% - 6,00%
12 tháng 6,55% 6,35% 6,39% 6,14%
13 tháng 6,60% 6,39% - 6,16%
15 tháng 6,70% 6,45% 6,48% 6,18%
18 tháng 6,70% 6,40% 6,43% 6,09%
24 tháng 6,70% 6,30% 6,33% 5,91%
36 tháng 6,70% 6,12% 6,15% 5,58%
48 tháng 6,70% 5,95% 6,00% 5,28%
60 tháng 6,70% 5,79% 5,82% 5,02%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Cuối Kỳ
1 tháng 3,60%
2 tháng 3,60%
3 tháng 3,85%
4 tháng 3,85%
5 tháng 3,85%
6 tháng 6,35%
7 tháng 6,35%
8 tháng 6,35%
9 tháng 6,45%
10 tháng 6,45%
11 tháng 6,45%
12 tháng 6,65%
13 tháng 6,70%
15 tháng 6,80%
18 tháng 6,80%
24 tháng 6,80%
36 tháng 6,80%
48 tháng 6,80%
60 tháng 6,80%
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CBBank
https://www.cbbank.vn/Pages/InterestRate.aspx

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp