Lãi suất gửi tiết kiệm CB mới nhất ngày hôm nay tháng 05/2022 - Cập nhật lúc 12:04:06 17/05/2022

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại CB được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Cuối Kỳ Hàng Tháng Hàng Quý Trả trước
Không kỳ hạn 0,20% - - -
7 ngày 0,20% - - -
14 ngày 0,20% - - -
21 ngày 0,20% - - -
1 tháng 3,80% - - 3,78%
2 tháng 3,80% 3,79% - 3,77%
3 tháng 3,90% 3,89% - 3,86%
4 tháng 3,90% 3,88% - 3,85%
5 tháng 3,90% 3,88% - 3,84%
6 tháng 6,70% 6,60% 6,64% 6,48%
7 tháng 6,80% 6,68% - 6,53%
8 tháng 6,80% 6,66% - 6,50%
9 tháng 6,80% 6,64% 6,68% 6,46%
10 tháng 6,80% 6,63% - 6,43%
11 tháng 6,80% 6,61% - 6,39%
12 tháng 7,05% 6,83% 6,87% 6,58%
13 tháng 7,10% 6,85% - 6,59%
15 tháng 7,10% 6,81% 6,85% 6,18%
18 tháng 7,10% 6,76% 6,80% 6,09%
24 tháng 7,10% 6,65% 6,69% 6,21%
36 tháng 7,10% 6,45% 6,48% 5,85%
48 tháng 7,10% 6,26% 6,29% 5,53%
60 tháng 7,10% 6,09% 6,12% 5,24%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Cuối Kỳ
1 tháng 3,60%
2 tháng 3,60%
3 tháng 3,85%
4 tháng 3,85%
5 tháng 3,85%
6 tháng 6,35%
7 tháng 6,35%
8 tháng 6,35%
9 tháng 6,45%
10 tháng 6,45%
11 tháng 6,45%
12 tháng 6,65%
13 tháng 6,70%
15 tháng 6,80%
18 tháng 6,80%
24 tháng 6,80%
36 tháng 6,80%
48 tháng 6,80%
60 tháng 6,80%
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CBBank
https://www.cbbank.vn/Pages/InterestRate.aspx

Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng

Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022

Bình luận

TIN LÃI SUẤT NGÂN HÀNG

Cách gửi tiết kiệm bằng vàng tại các ngân hàng lãi suất cao nhất hiện nay

Cách gửi tiết kiệm bằng vàng tại các ngân hàng lãi suất cao nhất hiện nay

09/07/20 trong - Tin lãi suất