Lãi suất gửi tiết kiệm Agribank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 13:43:48 28/01/2022

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại Agribank được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất % / năm
Không kỳ hạn 0,10%
Tiền gửi thanh toán 0,10%
1 tháng 3,10%
2 tháng 3,10%
3 tháng 3,40%
4 tháng 3,40%
5 tháng 3,40%
6 tháng 4,00%
7 tháng 4,00%
8 tháng 4,00%
9 tháng 4,00%
10 tháng 4,00%
11 tháng 4,00%
12 tháng 5,50%
13 tháng 5,50%
15 tháng 5,50%
18 tháng 5,50%
24 tháng 5,50%

Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất % / năm
Không kỳ hạn 0,00%
Tiền gửi thanh toán 0,00%
1 tháng 0,00%
2 tháng 0,00%
3 tháng 0,00%
4 tháng 0,00%
5 tháng 0,00%
6 tháng 0,00%
7 tháng 0,00%
8 tháng 0,00%
9 tháng 0,00%
10 tháng 0,00%
11 tháng 0,00%
12 tháng 0,00%
13 tháng 0,00%
15 tháng 0,00%
18 tháng 0,00%
24 tháng 0,00%

Lãi suất tiền gửi EUR dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất % / năm
Không kỳ hạn 0,00%
1 tháng 0,00%
2 tháng 0,00%
3 tháng 0,00%
4 tháng 0,00%
5 tháng 0,00%
6 tháng 0,00%
7 tháng 0,00%
8 tháng 0,00%
9 tháng 0,00%
10 tháng 0,00%
11 tháng 0,00%
12 tháng 0,00%
13 tháng 0,00%
15 tháng 0,00%
18 tháng 0,00%
24 tháng 0,00%
Tiền gửi thanh toán 0,00%
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank
https://www.agribank.com.vn/vn/lai-suat