Lãi suất gửi tiết kiệm Agribank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 07:04:36 23/04/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại Agribank được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất % / năm
Không kỳ hạn 0,10%
Tiền gửi thanh toán 0,10%
1 tháng 3,10%
2 tháng 3,10%
3 tháng 3,40%
4 tháng 3,40%
5 tháng 3,40%
6 tháng 4,00%
7 tháng 4,00%
8 tháng 4,00%
9 tháng 4,00%
10 tháng 4,00%
11 tháng 4,00%
12 tháng 5,60%
13 tháng 5,60%
15 tháng 5,60%
18 tháng 5,60%
24 tháng 5,60%

Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất % / năm
Không kỳ hạn 0,00%
Tiền gửi thanh toán 0,00%
1 tháng 0,00%
2 tháng 0,00%
3 tháng 0,00%
4 tháng 0,00%
5 tháng 0,00%
6 tháng 0,00%
7 tháng 0,00%
8 tháng 0,00%
9 tháng 0,00%
10 tháng 0,00%
11 tháng 0,00%
12 tháng 0,00%
13 tháng 0,00%
15 tháng 0,00%
18 tháng 0,00%
24 tháng 0,00%

Lãi suất tiền gửi EUR dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất % / năm
Không kỳ hạn 0,00%
1 tháng 0,00%
2 tháng 0,00%
3 tháng 0,00%
4 tháng 0,00%
5 tháng 0%
6 tháng 0,00%
7 tháng 0,00%
8 tháng 0,00%
9 tháng 0,00%
10 tháng 0,00%
11 tháng 0,00%
12 tháng 0,00%
13 tháng 0,00%
15 tháng 0,00%
18 tháng 0,00%
24 tháng 0,00%
Tiền gửi thanh toán 0,00%
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank
https://www.agribank.com.vn/vn/lai-suat

Công cụ tính lãi tiết kiệm Agribank

Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.

Nhập số tiền VND
Nhập kỳ hạn tính lãi
Lãi suất % năm
Tiền lãi cuối kỳ VND
  TÍNH LÃI

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp