Lãi suất gửi tiết kiệm ABBank mới nhất ngày hôm nay tháng 05/2022 - Cập nhật lúc 11:17:28 17/05/2022

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại ABBank được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0,20% - - -
7 ngày 0,20% - - -
14 ngày 0,20% - - -
21 ngày 0,20% - - -
1 tháng 3,65% - - 3,64%
2 tháng 3,80% - 3,79% 3,78%
3 tháng 4,00% - 3,99% 3,96%
4 tháng 4,00% - 3,98% 3,95%
5 tháng 4,00% - 3,97% 3,93%
6 tháng 5,60% 5,56% 5,54% 5,45%
7 tháng 5,60% - 5,52% 5,42%
8 tháng 5,70% - 5,61% 5,49%
9 tháng 5,70% 5,62% 5,59% 5,47%
10 tháng 5,70% - 5,58% 4,44%
11 tháng 5,70% - 5,57% 4,42%
12 tháng 5,70% 5,58% 5,56% 5,39%
13 tháng 8,30% - 0% 0%
15 tháng 5,70% 5,54% 5,52% 5,32%
18 tháng 6,00% 5,79% 5,76% 5,50%
24 tháng 6,00% 5,71% 5,68% 5,36%
36 tháng 6,30% 5,81% 5,78% 5,30%
48 tháng 6,40% 5,74% 5,71% 5,10%
60 tháng 6,40% 5,59% 5,57% 4,85%
Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình - ABBANK.
https://www.abbank.vn/tin-co-dong/lai-suat

Chi tiết Lãi suất các Ngân hàng

Cập nhật lúc 08:00:24 17/05/2022

Bình luận

TIN LÃI SUẤT NGÂN HÀNG

Cách gửi tiết kiệm bằng vàng tại các ngân hàng lãi suất cao nhất hiện nay

Cách gửi tiết kiệm bằng vàng tại các ngân hàng lãi suất cao nhất hiện nay

09/07/20 trong - Tin lãi suất