Cổ Phiếu là gì?

175
Cổ Phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành.

Cổ phiếu là kênh đầu tư đang rất phổ biến hiện nay và có tiềm năng lớn do cổ phiếu là một loại tài sản đặc biệt. Trước khi bạn muốn tham gia mua bán cổ phiếu cần phải nắm được cổ phiếu là gì ,đặc điểm cũng như mục đích và cách giao dịch kiếm lợi nhuận từ cổ phiếu. Hãy tham khảo bài viết sau đây để được giải đáp.

1. Cổ phiếu là gì?

 • Cổ phiếu (tiếng Anh: share, số nhiều: shares hay stock hay capital stock) là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là do công ty cổ phần phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Người nắm giữ cổ phiếu được gọi là cổ đông và là chủ sở hữu của công ty phát hành cổ phiếu đó.

Trái phiếu là gì, đặc điểm của Trái phiếu, các loại Trái Phiếu lưu hành

Trái phiếu là gì? mọi người đã biết cách đầu tư trái phiếu thời điểm này chưa?

Chứng khoán phái sinh là gì? Có nên chơi chứng khoán phái sinh?

Cổ Phiếu là gì

2. Đặc điểm của cổ phiếu

Ưu điểm của cổ phiếu:

 • Lợi nhuận cao trong dài hạn:Khi nắm giữ cổ phiếu tức đang là chủ sở hữu một hay một số phần doanh nghiệp.Khi gửi tiết kiệm mức lợi nhuận là cố định và chỉ từ 5-7%/năm, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng trung bình của các Công ty trên thị trường chứng khoán là 20%/năm. Nếu chọn được các công ty có tiềm năng phát triển tốt để mua cổ phiếu, khi công ty làm ăn có lãi sẽ trả cổ tức cho nhà đầu tư, hoặc khi giá cổ phiếu tăng lên thì có sự chênh lệch giá mua và giá bán cổ phiếu từ đó thu được lợi nhuận . 
 • Tính thanh khoản cao: Chứng khoán là tài sản thanh khoản cao nhất chỉ sau tiền mặt bởi khả năng chuyển đổi thành tiền mặt của cổ phiếu là dễ dàng. Cổ phiếu là một tài sản dễ dàng chuyển đổi thành tiền nhanh. Trên thị trường cổ phiếu có thể tham gia giao dịch và khớp lệnh gần như ngay tức thì, từ đó cổ phiếu có thể chuyển thành tiền một cách nhanh chóng.
 • Chứng khoán là kênh đầu tư linh hoạt :Nếu đầu tư bất động sản yêu cầu có một khoản vốn tương đối lớn, thì đối với việc đầu tư cổ phiếu chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng bạn đã có mua bán cổ phiếu trên thị trường. Đầu tư vào cổ phiếu sẽ giúp bạn có tỷ suất sinh lợi vượt trội không kém hoặc thậm chí hơn đầu tư bất động sản nhiều lần.
 • Tính lưu thông: Người nắm giữ có thể thực hiện các hoạt động liên quan như thừa kế, tặng để thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình do cổ phiếu là một loại tài sản đặc biệt 

Ngoài ra, khi tham gia đầu tư chỉ cần tối thiểu 2 ngày nắm giữ, khi giá cổ phiếu tăng nhà đầu tư có thể bán bất cứ khi nào để thu lợi nhuận mà không cần phải đợi thời gian dài từ vài tháng đến vài năm để có thể tiền sinh lời như khi gửi tiết kiệm.

 • Giá của cổ phiếu biến động mạnh: Giá trị cổ phiếu chịu tác động của nhiều nhân tố, đặc biệt là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp do đó nó biến động mạnh trên thị trường thứ cấp 

Nhược điểm của cổ phiếu

 • Cổ phiếu không có kỳ hạn và cổ đông không được hoàn vốn: cổ phiếu là chứng chỉ xác nhận góp vốn của các cổ đông vào công ty cổ phần, chỉ có góp vào và không có thời hạn hoàn vốn. Cổ đông sẽ mất đi một phần hay tất cả khoản đầu tư ban đầu do cổ phiếu đó không tồn tại nữa khi công ty bị phá sản hay giải thể.
 • Cổ tức không ổn định:  Bởi vì cổ tức phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nghĩa là cổ đông được hưởng lợi nhuận cao hơn so với các loại chứng khoán có lãi suất cố định khi doanh nghiệp kinh doanh tốt. Ngược lại, cổ tức có thể rất thấp hoặc không có cổ tức khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ. Khi công ty bị phá sản, người nhận được giá trị còn lại của các tài sản thanh lý là cổ đông.
 • Tính tư bản giả: Tính tư bản giả của cổ phiếu nghĩa là cổ phiếu không phải là tiền nhưng có giá trị như tiền và được đảm bảo bằng tiền thì mới có giá trị.Giá trị của cổ phiếu không được phản ánh đúng qua mệnh giá của cổ phiếu đó.
 • Tính rủi ro cao: Tính rủi ro chịu ảnh hưởng bởi  thông tin và tình hình phát triển của doanh nghiệp cũng như tình hình chính trị của đất nước và của thế giới cũng như tâm lý của các cổ đông nếu họ có thông tin không đúng. Khi cổ phiếu được phát hành, rủi ro chuyển sang cho người nắm giữ cổ phiếu.

3. Phân loại cổ phiếu

Cổ phiếu thường ( cổ phiếu phổ thông)

Nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu thường có quyền lợi được mua bán chuyển nhượng tự do, được dự họp đại hội cổ đông và biểu quyết về các vấn đề quan trọng của công ty. Bên cạnh đó, cổ đông được hưởng cổ tức dựa theo kết quả tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và số lượng cổ phiếu mình sở hữu.

Cổ phiếu ưu đãi

Cổ đông sẽ được hưởng quyền ưu tiên dựa vào từng loại cổ phiếu ưu đãi bên cạnh đó đi kèm là sự hạn chế khác so với cổ đông phổ thông. 

Cổ phiếu ưu đãi có ba loại phổ biến gồm:

 • Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Chủ sở hữu loại cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ được ưu tiên trả cổ tức cao hơn so với cổ phiếu phổ thông. Tuy nhiên, chủ sở hữu cổ phiếu này sẽ bị hạn chế quyền dự họp tại Đại hội cổ đông, quyền biểu quyết hay đề cử người vào Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị.
 • Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại :Khi nắm giữ cổ phiếu ưu đãi hoàn lại nhà đầu tư có đặc quyền được hoàn lại vốn. Việc hoàn lại vốn bị phụ thuộc vào điều kiện đã giao ước với công ty hay khi cổ đông yêu cầu. Bên cạnh đó, các cổ đông nắm giữ cổ phiếu này còn có quyền phát biểu, tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có quyền biểu quyết.
 • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có quyền tương tự như cổ đông phổ thông bao gồm quyền biểu quyết, dự họp, quyền được đề cử người vào Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát.Đặc biệt, so với cổ phiếu thường thì cổ phiếu ưu đãi biểu quyết nhà đầu tư sẽ sở hữu nhiều phiếu biểu quyết hơn. Nhưng ngược lại sẽ bị hạn chế quyền chuyển nhượng cổ phiếu đó

Phân biệt cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi 

Cổ phiếu thường: Các cổ đông sở hữu cổ phiếu thường được:

 • Được quyền chuyển nhượng tự do
 • Quyền biểu quyết đối với các quyết định của công ty tại Đại hội cổ đông
 • Được nhận cổ tức theo tình hình kết quả kinh doanh và giá trị cổ phiếu đang sở hữu

Cổ phiếu ưu đãi: Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi có quyền hạn và trách nhiệm hạn chế như:

 • Lợi tức ổn định
 • Quyền bầu cử, ứng cử là không có
 • Được nhận cổ tức đầu tiên. Khi công ty bị phá sản thì các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi cũng là những người được công ty trả trước sau đó mới đến cổ đông thường

4. Mục đích của việc mua bán cổ phiếu

Mục đích Cá nhân, tổ chức mua bán cổ phiếu, chủ yếu là:

 • Để tìm kiếm lợi nhuận: Đây thường là mục đích chính khi mua bán cổ phiếu. Cổ phiếu là công cụ sinh lời cao vừa là cách đầu tư linh hoạt.
 • Để nắm quyền biểu quyết và quản lý công ty: Để nắm quyền điều hành công ty thì những cá nhân, tổ chức muốn thường mua bán số lượng cổ phiếu khá lớn

5.  Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Điểm giống nhau:

 • Là cách để doanh nghiệp huy động vốn,
 • Đều là loại chứng nhận cho người sở hữu quyền và lợi ích hợp pháp

Điểm khác nhau:

Về bản chất

 • Cổ phiếu là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn điều lệ công ty.
 • Trái phiếu là chứng chỉ xác nhận nợ của tổ chức phát hành và quyền sở hữu đối với một phần vốn vay của chủ sở hữu.

Về chủ thể có thẩm quyền phát hành

 • Đối với cổ phiếu: chỉ có Công ty cổ phần có quyền phát hành còn Công ty trách nhiệm hữu hạn không có quyền phát hành cổ phiếu.
 • Đối với trái phiếu: đều có quyền phát hành trái phiếu là công ty cổ phần và công ty TNHH.

Tư cách chủ sở hữu

 • Cổ phiếu: cổ đông của công ty cổ phần là người nắm giữ cổ phiếu
 • Trái phiếu: Người nắm giữ trái phiếu không phải là thành viên hay cổ đông của công ty, họ được gọi là chủ nợ của công ty.

Quyền của chủ sở hữu

 • Đối với Cổ phiếu: Người sở hữu cổ phiếu được gọi là cổ đông của công ty và tùy thuộc vào loại cổ phiếu họ nắm giữ mà có những quyền khác nhau đối với  công ty. Người sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần được chia lợi nhuận (hay còn gọi là cổ tức), tuy nhiên lợi nhuận này không ổn định mà phụ thuộc vào tình hình hoạt động của công ty. Ngoài cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại không được dự họp Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết các vấn đề của công ty, họ được quyền tham gia vào việc quản lý và ra quyết định đối với các hoạt động của công ty, tham gia biểu quyết các vấn đề của công ty.
 • Đối với Trái phiếu: Người nắm giữ trái phiếu trả lãi định kỳ, mức lãi suất ổn định, không bị ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh của công ty.

Thời gian sở hữu

 • Cổ phiếu: phụ thuộc vào quyết định của chủ sở hữu cổ phiếu nên không có thời hạn nhất định.
 • Trái phiếu: trên mỗi trái phiếu được ghi thời hạn cụ thể

6. Vậy giữa cổ phiếu hay trái phiếu nên đầu tư vào đâu?

Do sự thay đổi cung cầu trên thị trường và được mua bán trên thị trường chứng khoán nên cả cổ phiếu và trái phiếu đều phải chịu rủi ro về giá. Thông thường công cụ đầu tư trong ngắn hạn hoặc dài hạn là cổ phiếu. Còn với thời gian nắm giữ lâu hơn nên được đầu tư trong dài hạn là trái phiếu.

Nhà đầu tư căn cứ vào khả năng tài chính, mức độ chấp nhận rủi và thời gian thu hồi vốn của mình mà từ đó có thể lựa chọn cho mình loại hình đầu tư tốt nhất. Khi đầu tư cổ phiếu mức lợi nhuận sẽ cao hơn trái phiếu đi đôi với mức rủi ro cao hơn. Ngược lại, trái phiếu của các doanh nghiệp có cơ cấu tài chính lành mạnh. ít rủi ro hơn nhưng mức lãi suất cố định,thấp hơn.

7. Một số lưu ý trước khi đầu tư cổ phiếu

Mệnh giá cổ phiếu

Mệnh giá của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là 10.000 đồng (2 Điều 13 Luật Chứng khoán 2019). Khi tham gia giao dịch cổ phiếu do sàn giao dịch chứng khoán quy định các nhà đầu tư sẽ giao dịch theo mức giá tối thiểu .

Mua bán cổ phiếu 

Thông qua sàn giao dịch chứng khoán thì việc mua bán cổ phiếu sẽ được thực hiện. Để có thể mua bán trao đổi cổ phiếu, nhà đầu tư phải có tài khoản tại một công ty chứng khoán là điều bắt buộc. Sau khi nhà đầu tư đã có tài khoản có thể tham gia mua bán, giao dịch cổ phiếu thông qua sàn giao dịch chứng khoán ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào muốn.

Thuế, phí phải đóng khi mua bán cổ phiếu

Nếu có phát sinh thêm thu nhập từ việc mua bán chứng khoán khi tham gia giao dịch cổ phiếu thì nhà đầu tư phải chịu các loại phí và thuế như:

 • Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu chứng khoán là 0,1% trên giá bán chứng khoán mỗi lần mua hoặc bán (khoản 10 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP)
 • Công ty quản lý quỹ hay ngân hàng thương mại nơi nhà đầu tư lưu ký chứng khoán có nghĩa vụ khấu trừ đi phần thuế đó theo mức 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần đối với chuyển nhượng chứng khoán giữa các công ty chứng khoán.
 • Khi mua bán chứng khoán mức phí này không được thu quá 5% giá trị của một lần giao dịch và mức phí giao dịch này sẽ được quy định bởi các sàn giao dịch chứng khoán(Phụ lục tại Thông tư 128/2018/TT-BTC)

Chế tài xử phạt khi gian lận trong mua bán cổ phiếu.

Trong giao dịch và mua bán chứng khoán có một số hành vi bị nghiêm cấm (Theo Điều 12 Luật Chứng khoán 2019) là:

 •  Các hành vi gây hiểu lầm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động niêm yết, chào bán, kinh doanh, giao dịch, đầu tư hay cung cấp dịch vụ về chứng khoán như thực hiện các hành vi lừa đảo, làm giả tài liệu, gian lận, tạo thông tin sai sự thật hoặc bỏ sót, che giấu các thông tin cần thiết .
 • Tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ cho chính mình hoặc cho những nhà đầu tư khác để mua bán và giao dịch.
 • Mức phạt tiền tối thiểu đối với hành vi các hành vi nêu trên thì là là 10 lần khoản thu được nhờ hành vi trái pháp luật đó( Khoản 3 Điều 132 Luật Chứng khoán 2019). Sẽ áp dụng mức phạt tài chính tối đa là 03 tỷ đồng trong trường hợp không có khoản thu vi phạm pháp luật thì - khoản 4 điều này.

8. Các câu hỏi liên quan tới cổ phiếu hay gặp

 • Đầu tư cổ phiếu cần số tiền là bao nhiêu?

Khi mới bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán thì ai cũng thắc mắc như: “Đầu tư cổ phiếu cần bao nhiêu tiền?” Hoặc “đầu tư bao lâu thì cổ phiếu có lời?”. Thực tế thì để chơi chứng khoán thì không cần nhiều vốn mà chỉ cần một số vốn nhỏ vài triệu đồng 5-10 triệu là bạn đã có thể tham gia thị trường chứng khoán và giao dịch mua bán cổ phiếu ở bất cứ ở đâu, thời điểm nào thông qua một vài thao tác trực tuyến hết sức đơn giản.

 • Thị trường chứng khoán là gì?

Thị trường chứng khoán là nơi các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ được giao dịch mua bán trao đổi. Việc mua bán trao đổi này làm thay đổi chủ sở hữu của chứng khoán, và như vậy, thực chất đây là quá trình vận động từ tư bản sở hữu chuyển sang tư bản kinh doanh.

 • Cổ phiếu có kỳ hạn không?

Cổ phiếu thực chất là chứng chỉ xác nhận ѕố ᴠốn đã góp của các cổ đông ᴠào doanh nghiệp. Chỉ có thể góp ᴠốn mà không thể hoàn lại ᴠốn, đặc biệt không có kỳ hạn, nghĩa là chỉ khi công tу phá ѕản, giải thể thì ѕẽ không còn cổ phiếu tồn tại.

 • Phiên cổ phiếu là gì? 

Là thời gian nhà đầu tư có thể giao dịch chứng khoán có thể hiểu đơn giản là thời gian đóng mở cửa shop hay thời gian diễn ra họp chợ.

 • Cổ phiếu thường là gì?

Cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông) là cổ phiếu bắt buộc phải có của công ty cổ phần. Cổ đông phổ thông là người sở hữu cổ phiếu phổ thông . Trong các loại cổ phiếu, cổ phiếu phổ thông là loại phổ biến nhất của một công ty cổ phần. Cổ phiếu phổ thông không chuyển đổi được thành cổ phiếu ưu đãi.

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu có các quyền:

 • Quyền chuyển nhượng là tự do
 • Có quyền tham gia biểu quyết đối với các quyết định của công ty trong Đại hội cổ đông
 • Được hưởng cổ tức theo giá trị cổ phiếu đang sở hữu và tình hình kết quả kinh doanh 

9. Cách tham gia đầu tư cổ phiếu

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch tại Công ty chứng khoán.

Mở tài khoản chứng khoán tại VNDIRECT rất dễ dàng đến thế. Chỉ cần 3- 5 phút để đăng ký và sau khi tạo tài khoản online thành công có thể giao dịch ngay

Bước 2: Chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán.

Tại VNDIRECT, quý khách có thể dễ dàng nộp- rút – chuyển tiền nhanh chóng, tiện lợi với dịch vụ thanh toán kết nối Thu Chi tự động với các ngân hàng top đầu.

Bước 3: Giao dịch và đặt lệnh.

Bài viết này hi vọng sẽ giúp bạn giải đáp được các thắc mắc về cổ phiếu ,có cái nhìn tổng quan hơn về cổ phiếu giúp nhà đầu tư mới không quá bỡ ngỡ khi muốn tham gia vào thị trường này.

 

Bình luận


Tin liên quan