Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Bắc Ninh

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Bắc Ninh. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank tại Bắc Ninh tập trung ở Thành Phố Bắc Ninh có 4 địa điểm, Thị Xã Từ Sơn có 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Bắc Ninh

Thị Xã Từ Sơn
Thành Phố Bắc Ninh
 • Chi Nhánh BẮC NINH

  Một Phần Tầng 1 Và Một Phần Tầng 2, Tòa Nhà Việt Long, Số 34, Đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Thị Xã Từ Sơn
 • PGD Từ Sơn

  Số nhà 317 đường Trần Phú, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Thành Phố Bắc Ninh
 • CN Bắc Ninh

  Số 253 Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Thành Phố Bắc Ninh
 • Chi Nhánh BẮC NINH

  Một phần tầng 1 và một phần tầng 2, tòa nhà Việt Long, số 34, đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Thành Phố Bắc Ninh
 • TT SME BẮC NINH

  tòa nhà Việt Long, số 34 đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank tại Bắc Ninh

Bình luận