Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank PGD Bình Xuyên Vĩnh Phúc

 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Số điện thoại: 0211.3888878
 • Số Fax: '0211.3888876
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại PGD Bình Xuyên Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Bình Xuyên

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank gần PGD Bình Xuyên

Bình luận