Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Trà Vinh

Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Trà Vinh. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank tại Trà Vinh tập trung ở Huyện Tiểu Cần có 1 địa điểm, Huyện Càng Long có 1 địa điểm, Huyện Duyên Hải có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Trà Vinh

Huyện Duyên Hải
  • PGD DUYÊN HẢI

    Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

Huyện Tiểu Cần
  • PGD TIỂU CẦN

    Khóm 1, Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Huyện Càng Long
  • PGD Càng Long

    Khóm 5, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank tại Trà Vinh

Bình luận