Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Huyện Quảng Xương Thanh Hóa

Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Huyện Quảng Xương. Trong đó có 1 PGD

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Huyện Quảng Xương Thanh Hóa

Huyện Quảng Xương
  • PGD Quảng Xương

    Lô 52, 53 – MBQH số 403 QĐ/UB xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Bình luận