Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank PGD Quang Trung Quảng Ngãi

 • Địa chỉ: 659 Quang Trung, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Số điện thoại: 0255 3717 878 và 0255 3717 879
 • Số Fax: 0255 0533 717877
 • Thông tin thêm: Thái Đức Tuấn - Trưởng phòng

Các dịch vụ tại PGD Quang Trung Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Quang Trung

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank gần PGD Quang Trung

Bình luận