Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank PGD Điện Bàn Quảng Nam

 • Địa chỉ: Số151 Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 • Số điện thoại: 0235 3948 888
 • Số Fax: 0235 3947 777
 • Thông tin thêm: Đỗ Minh Hồng - Trưởng phòng

Các dịch vụ tại PGD Điện Bàn Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Điện Bàn

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank gần PGD Điện Bàn

Bình luận