Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Phú Yên

Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 3 quận huyện của Phú Yên. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank tại Phú Yên tập trung ở Thành Phố Tuy Hòa có 2 địa điểm, Huyện Đông Hòa có 1 địa điểm, Huyện Sông Hinh có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Phú Yên

Huyện Sông Hinh
  • PGD Sông Hinh

    Tòa nhà Bưu Điện huyện Sông Hinh, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

Huyện Đông Hòa
  • PGD Đông Hòa

    Tòa nhà Bưu Điện khu vực Đông Hòa - Tây Hòa, Quốc lộ 1A, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Thành Phố Tuy Hòa
Thành Phố Tuy Hòa
  • PGD Duy Tân

    Số50 Duy Tân, P4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank tại Phú Yên

Bình luận