Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Quận Hồng Bàng TP Hải Phòng

Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận Hồng Bàng. Trong đó có 3 PGD1 Chi Nhánh

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Quận Hồng Bàng TP Hải Phòng

Quận Hồng Bàng
Quận Hồng Bàng
  • PGD Quán Toan

    Số 583 đường Hà Nội, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Quận Hồng Bàng
  • PGD Hoàng Diệu

    Số 11 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Quận Hồng Bàng
  • PGD Kỳ Đồng

    Số 1 Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Bình luận