Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank PGD Thủy Nguyên TP Hải Phòng

 • Địa chỉ: Số 1 đường 25 tháng 10, Núi Đèo - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng
 • Số điện thoại: 0225 3642 446
 • Số Fax: 0225 3642 447
 • Thông tin thêm: Lê Văn Phách - Trưởng phòng

Các dịch vụ tại PGD Thủy Nguyên Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank

 • Rút tiền tại ATM
 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Thủy Nguyên

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank gần PGD Thủy Nguyên

Bình luận