Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Quận Hải Châu TP Đà Nẵng

Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận Hải Châu. Trong đó có 2 PGD1 Chi Nhánh

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Quận Hải Châu TP Đà Nẵng

Quận Hải Châu
  • Chi Nhánh Đà Nẵng

    140-142 Lê Lợi, phường Hải Châu, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Quận Hải Châu
  • PGD Hòa Thuận

    Số 407 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Quận Hải Châu
  • PGD Hải Châu

    Số 87, đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Bình luận