Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank PGD Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng

 • Địa chỉ: Số 153 đường Ngũ Hành Sơn, phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 0236 3956 991
 • Số Fax: 0236 3956 992
 • Thông tin thêm: Nguyễn Anh Khoa - Trưởng phòng

Các dịch vụ tại PGD Ngũ Hành Sơn Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank

 • Rút tiền tại ATM
 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Ngũ Hành Sơn

Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank gần PGD Ngũ Hành Sơn

Bình luận