Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Quận Ô Môn Cần Thơ

Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận Ô Môn. Trong đó có 1 PGD

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Quận Ô Môn Cần Thơ

Quận Ô Môn
  • PGD Ô Môn

    Số 152, đường 26/3, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Bình luận