Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank VIETBANK Sóc Trăng Sóc Trăng

  • Địa chỉ: 47 Trần Hưng Đạo, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng. 
  • Số điện thoại: 0299 3886 666
  • Số Fax: 0299 3615 666
  • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại VIETBANK Sóc Trăng Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank

Bản đồ đường đi đến VIETBANK Sóc Trăng

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank gần VIETBANK Sóc Trăng