Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank VIETBANK Ngô Gia Tự Sóc Trăng

  • Địa chỉ: 109 Ngô Gia Tự, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng. 
  • Số điện thoại: 0299 3640 555 và 0299 3640 456
  • Số Fax: 0299 3640 771
  • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại VIETBANK Ngô Gia Tự Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank

Bản đồ đường đi đến VIETBANK Ngô Gia Tự

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank gần VIETBANK Ngô Gia Tự