Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank Sóc Trăng

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Sóc Trăng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank tại Sóc Trăng tập trung ở Thành Phố Sóc Trăng có 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank Sóc Trăng

Thành Phố Sóc Trăng
Thành Phố Sóc Trăng

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank tại Sóc Trăng