Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank chi nhánh Quận Ngô Quyền TP Hải Phòng

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận Ngô Quyền. Trong đó có 2 Chi Nhánh

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank Quận Ngô Quyền TP Hải Phòng

Quận Ngô Quyền
  • VIETBANK Ngô Quyền

    25 Đà Nẵng, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Quận Ngô Quyền
  • VIETBANK Lạch Tray

    380 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng