Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank VIETBANK Hồng Bàng TP Hải Phòng

  • Địa chỉ: 05 Trần Hưng Đạo, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 
  • Số điện thoại: 0225 3666 969
  • Số Fax: 0225 3746 398
  • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại VIETBANK Hồng Bàng Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank

Bản đồ đường đi đến VIETBANK Hồng Bàng

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank gần VIETBANK Hồng Bàng